Pallmed sp. z o.o. mając na uwadze bezpieczeństwo i dbałość o właściwe przetwarzanie pozyskanych danych osobowych oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),
wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) – > funkcję tę pełni – Anna Wojciechowska-Nowak. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw wynikających z RODO

  • listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
  • przez e-mail: odo@pallmed.pl
  • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Ponadto Pallmed sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 14 i 15 RODO informuje w udostępnionych klauzulach – w jakim celu, w jaki sposób chroni i przetwarza Państwa dane osobowe oraz  jakie mają Państwo prawa, związane z tym przetwarzaniem.

Pallmed sp. z o.o. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

Dodatkowe informacje:

RODO DLA PACJENTA – „Pacjencie znaj swoje prawa z RODO”