Wentylacja mechaniczna na NFZ

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów z niewydolnością oddechową wymagających pilnego leczenia wentylacją mechaniczną przy pomocy respiratora w warunkach domowych. Wentylacja domowa jest kontynuacją i zastępstwem leczenia w szpitalu. Pacjenci z niewydolnością oddechową (brak dostatecznej ilości O2 i nadmierne gromadzenie się CO2 w organizmie) bardzo cierpią z powodu duszności, lęku przed uduszeniem się, przewlekłego zmęczenia, koszmarnych snów i innych objawów. W skrajnej sytuacji braku leczenia zapadają w śpiączkę hiperkapniczną i umierają. Wentylacja domowa (respiratoroterapia) jest przeprowadzana na NFZ

Respirator do wentylacji domowej zapobiega hospitalizacji

Ciężkie zaburzenia zdrowotne łączą się najczęściej z niesprawnością fizyczną i pacjenci są większości niesamodzielni, a jakość ich życia jest bardzo niska. Gdy leczenie farmakologiczne i tlenoterapia nie są wystarczające, kluczowym sposobem leczenia jest sztuczna wentylacja, czyli zastąpienie pełne lub częściowe niewydolnej pompy oddechowej (klatki piersiowej) przez domowy respirator, który wtłacza powietrze pod dodatnim ciśnieniem do dróg oddechowych pacjenta.

Wentylacja mechaniczna przeprowadzana też jako wentylacja domowa ma na celu zapobieganie zaostrzeniom niewydolności oddechowej i konieczności hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, które samo w sobie niesie szereg niebezpiecznych powikłań zdrowotnych. W przypadku braku właściwego leczenia, przy pomocy wentylacji mechanicznej w domu, pacjenci zagrożeni są ostrą niewydolnością oddechową i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia. Dobry respirator w domu przeciwdziała takiej sytuacji.

Szeroki zasięg

Działamy na terenie 14 województw

Działamy na terenie całej Polski. Mamy kontrakt z NFZ, który obejmuje 15 województw. Pod opieką Zespołów Domowego Leczenia Respiratorem znajduje się ponad 1500 pacjentów.

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Katarzyna Ceynowa – Koordynator Regionalny
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@pallmed.pl
Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 533 793 303
email: p.jedrzejewski@pallmed.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@pallmed.pl

Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@pallmed.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@pallmed.pl

Dorota Krystek - Koordynator Regionalny
tel.: 697 120 001
email: d.krystek@Pallmed.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@pallmed.pl

Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@pallmed.pl
Dorota Krystek - Koordynator Regionalny
tel.: 697 120 001
email: d.krystek@pallmed.pl
Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 533 793 303
email: p.jedrzejewski@pallmed.pl
Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@pallmed.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@pallmed.pl

Dorota Krystek - Koordynator Regionalny
tel.: 697 120 001
email: d.krystek@pallmed.pl
Katarzyna Ceynowa – Koordynator Regionalny
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@pallmed.pl
Katarzyna Ceynowa – Koordynator Regionalny
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@pallmed.pl
Zgłoś pacjenta do Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem

Warunki przyjęcia do Domowego Leczenia Respiratorem

Jakie dokumenty należy obowiązkowo dostarczyć :

– skierowanie do wentylacji mechanicznej,

– kwalifikacja do wentylacji mechanicznej wystawiona przez lekarza pulmonologa (wentylacja nieinwazyjna) lub lekarza anestezjologa (wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna),

– karta informacyjna leczenia szpitalnego z kwalifikacją do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych,

– zgoda pacjenta – aby przyjąć pacjenta do opieki, pacjent lub opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie leczeniem.

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia pacjentów przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00-15.00 pod numerem (52) 329 00 95 wew.4 lub drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl
lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Pacjent jest kwalifikowany do opieki podczas pobytu w szpitalu przez lekarza specjalistę pulmonologa (wentylacja nieinwazyjna) lub lekarza anestezjologa (wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna) po stwierdzeniu wskazań do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych.

Wskazaniem do leczenia przy pomocy respiratora jest niewydolność oddechowa hiperkapniczna, zagrażająca zdrowiu i życiu z powodu gromadzenia się w organizmie nadmiaru dwutlenku węgla (CO2). Niewydolność oddechowa może ujawnić się między innymi w takich chorobach jak:

 • choroby nerwowo-mięśniowe (NMD) typu stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), czy dystrofie mięśniowe takie jak choroba Duchenne’a, zespół Guillaina-Barrego, stwardnienie rozsiane (SM), męczliwość mięśni (miastenia)
 • choroby prowadzące do znacznego zniekształcenia klatki piersiowej (znacznego stopnia deformacje klatki piersiowej np. kyfoskoliozy)
 • choroby centralnego układu nerwowego, klątwa Odyny (zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji), udary i guzy mózgu,
 • hipowentylacja u osób z otyłością (OHS)
 • choroby metaboliczne i genetyczne (mukowiscydoza)
 • choroby płuc i oskrzeli (POChP- przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, astma oskrzelowa sarkoidoza, zwłóknienie płuc)

Zespół medyczny

Zespół medyczny Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem składa się z lekarza, najczęściej anestezjologa lub pulmonologa, neurologa, pediatry oraz pielęgniarki i fizjoterapeuty.

Specjaliści odwiedzają pacjenta w jego domu lub prowadzą teleporady, to zależy od opracowanego planu leczenia.

Pacjenci nadal pozostają pod opieką lekarza i pielęgniarki POZ, na co dzień mogą również korzystać z pomocy innych specjalistów, a także w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia z oddziałów szpitalnych.

Główne zadania członków zespołu:

 • ustalenie i odpowiedzialność za plan leczenia pacjenta w warunkach domowych
 • dopasowanie i modyfikacja ustawień respiratora
 • sprawdzenie szczelności obwodów oddechowych i interfejsów
 • analiza długości i jakości sesji oddechowych zapisanych w komputerze respiratora
 • dopasowanie maseczki u pacjentów nieinwazyjnych
 • wymiana rurki tracheotomijnej u pacjentów inwazyjnych
 • edukacja pacjenta i rodziny
 • diagnoza pielęgniarska, planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej
 • kontrola/monitorowanie i ocena objawów subiektywnych/obiektywnych związanych z prowadzonym leczeniem przy pomocy respiratora
 • edukacja pacjenta/opiekunów w zakresie opieki, profilaktyki przeciwodleżynowej
 • kontrola stan obsługi sprzętu, zasad żywienia, a także poprawności działania urządzeń, zamówienie niezbędnych materiałów do opieki

U pacjenta wentylowanego inwazyjnie pielęgniarka dodatkowo kontroluje i ocenia:
– sztuczną drogę oddechową (drożność/umiejscowienie rurki tracheostomijnej),
– efektywność oczyszczania drzewa oskrzelowego (odsysania pacjenta).

U pacjenta wentylowanego nieinwazyjnie pielęgniarka dodatkowo kontroluje i ocenia:
– stan maski (szczelność /zużycie),
– stan skóry – miejsca styczności skóry z maską (podrażnienia, otarcia, odleżyny).

 • wzmacnianie mięśni oddechowych (trening mięśni oddechowych)
 • utrzymanie prawidłowej ruchomości klatki piersiowej i przepony
 • usprawnienie mechaniki oddychania przez zmniejszanie zalegania wydzieliny oraz ułatwienie jej ewakuacji (nauka efektywnego kaszlu)
 • przywrócenie prawidłowej techniki oddychania (nauka oddychania przeponowego)
 • zmniejszenie nasilenia duszności i uczucia zmęczenia oraz poprawa tolerancji wysiłku (kontrola oddechu, stosowanych oporów i czasu ćwiczeń)
 • nauka pogłębionego oddychania (poprzez przyjmowanie odpowiednich pozycji ciała, technika wspomagana ruchem kończyn górnych)
 • u osób z ograniczoną możliwością poznawczą lub zaburzoną świadomością stosowane są techniki odruchowe (rozciąganie przestrzeni międzyżebrowej, sprężynujący ucisk na żebra, bierne rozciąganie klatki piersiowej)

Ćwiczenia oddechowe stanowią ważną grupę ćwiczeń w kinezyterapii. Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, a także zapobieganie powikłaniom wynikającym ze zmniejszonej aktywności fizycznej.

Celem dodatkowym prowadzonej rehabilitacji jest:

– poprawa/utrzymanie obniżającej się siły mięśniowej,

– zapobieganie/zmniejszanie przykurczy i deformacji,

– przedłużanie/utrzymanie funkcji lokomocji.

Korzyści z domowej wentylacji

Domowa wentylacja respiratorem zapewnia dostęp do profesjonalnej terapii pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji i mogą kontynuować proces leczenia w domu.

Wentylacja domowa, w porównaniu do opieki szpitalnej, jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej komfortowym dla pacjentów. Chorzy nie muszą przebywać na oddziałach szpitalnych, a ich leczenie odbywa się w przyjaznym domowym środowisku.

 

Zauważając liczne korzyści płynące ze stosowania nieinwazyjnej wentylacji domowej (NIV) Zespół Domowego Leczenia Respiratorem stara się, by jeśli tylko to możliwe, wspomagać oddech pacjenta właśnie tą metodą.

 

 

 

Pacjentom nieodpłatnie użyczamy specjalistyczny sprzęt medyczny – respirator domowy, pulsoksymetr, ssak, koncentrator tlenu. Niekiedy lekarz lub rehabilitant zaleca dodatkową aparaturę wspomagającą odkrztuszanie tj. koflator (asystor kaszlu).

Przez 24 godziny na dobę zapewniamy dostęp do serwisu technicznego. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów sprzętowych, zapewniamy całodobową obsługę serwisową.

Serwis dostępny jest pod numerem telefonu:
+48 668 258 404

 

Facebook
Facebook