Leczenie żywieniowe prowadzimy dla pacjentów w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim i dolnośląskim nieodpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ. Aby dowiedzieć się więcej należy zadzwonić pod numer (52) 329 00 95 wew.4 do Centrum Obsługi Pacjenta (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) lub zadać pytania drogą elektroniczną na adres cop@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w domu jest wskazane u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować wystarczających ilości posiłków doustnie np. z powodu krztuszenia się lub ciężkiego uszkodzenia układu nerwowego. Wówczas należy stosować żywienie paliatywne- odpowiednią dietę leczniczą (zbilansowaną przemysłową) najczęściej przez zgłębnik dożołądkowy lub przetoki odżywcze takie jak np. gastrostomię (PEG). Leczenie żywieniowe w warunkach domowych jest dla pacjenta najbardziej komfortowym i bezpiecznym miejscem, a świadczenie refundowane jest przez NFZ. 

Przyjmowanie posiłków w niewystarczających ilościach może być przyczyną wielu powikłań zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do wyniszczenia organizmu i śmierci. Dlatego im szybciej rozpoczęte zostanie żywienie dojelitowe, tym lepiej. Może mieć ono decydujące znaczenie dla przeżycia i poprawy stanu ogólnego chorego.

Bezpieczne żywienie dojelitowe w warunkach domowych 

Karmienie dojelitowe w domu nadzorowane jest przez specjalistów Domu Sue Ryder – lekarzy i pielęgniarki, które wykonują również szereg badań laboratoryjnych i interweniują w razie potrzeby w domu pacjenta.

Diety przemysłowe odpowiednie do rodzaju choroby, sprzęt do gastrostomii, zgłębniki, pompy perystaltyczne i inne niezbędne materiały pochodzą od wyspecjalizowanych dostawców.

Nasze oddziały

  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • łódzkie
Oddział dolnośląski
Głogów 67-200, ul. M. C. Skłodowskiej-Curie 11
Godziny przyjęć - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta:
tel. 52 329 00 95 wew. 4
Oddział kujawsko-pomorski
Bydgoszcz 85-796, ul. Wilhelma Roentgena 3
Godziny przyjęć - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta:
tel. 52 329 00 95 wew. 4
Oddział łódzki
ul. Warszawska 79, 98-100 Łask
Godziny przyjęć - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta:
tel. 52 329 00 95 wew. 4
mazowieckie - treść
mazowieckie - treść
mazowieckie - treść
Zgłoś pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Warunki przyjęcia do Poradni Żywienia

– skierowanie na leczenie żywieniowe w warunkach domowych wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Na skierowaniu powinna znajdować się informacja o trybie przyjęcia

– informację na karcie wypisowej ze szpitala dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego, jeżeli przeszedł kwalifikację do żywienia w szpitalu i żywiony był wcześniej dietami przemysłowymi

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, tel. 52 329-00-95 wew. 4 lub na e-mail: cop@domsueryder.org i poprzez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Żywienie dojelitowe przeznaczone jest dla pacjentów z cechami niedożywienia lub osób z wysokim ryzykiem niedożywienia w wyniku trudności w połykaniu. Pacjenci mogą mieć problem w utrzymaniu pokarmu w ustach, żuciu i przełykaniu, co często objawia się ślinieniem, wyciekiem pokarmu z ust i krztuszeniem się. Zakrztuszenie pokarmem może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia, więc wymaga pilnej konsultacji medycznej. Te stany najczęściej występują u pacjentów po udarach mózgu, operacjach, czy bardzo osłabionych z powodu takich chorób jak np. stwardnienie zanikowe boczne (SLA) czy stwardnienie rozsiane (SM).

Opieka żywieniowa w warunkach domowych jest najczęściej kontynuacją leczenia rozpoczętego w szpitalu. Zajmujemy się dziećmi i  dorosłymi po pobycie w szpitalnych oddziałach specjalistycznych (neurologia, neurochirurgia, onkologia i chirurgia, laryngologia), jak również z poradni specjalistycznych i od lekarza rodzinnego.

Aby pacjent mógł skorzystać żywienia dojelitowego w warunkach domowych musi posiadać sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego:

– zgłębnik do żołądka (zgłębnik to dren wykonany z silikonu lub z plastiku, który umieszcza się w żołądku lub jelicie cienkim pacjenta, dren wprowadza się najczęściej przez nos, rzadziej przez usta),

– gastrostomia odżywcza (to mały otwór na brzuchu pacjenta, który prowadzi do żołądka). Przez otwór dzięki specjalnym drenom wprowadza się pożywienie. Ta metoda jest skierowana dla osób, u których niedrożny jest przełyk lub żywienie będzie prowadzone przez dłuższy czas),

– jejunostomia (jest to rodzaj przetoki odżywczej, tworzy się ją na sali operacyjnej w wyniku połączenia otworu na brzuchu i w jelicie cienkim za pomocą specjalnego zgłębnika). Te drogę zapewnienia pokarmu wykonuje się u pacjentów, u których nie ma możliwości wprowadzania pokarmu do żołądka.

Usługi świadczone są w domu pacjenta osobiście przez specjalistów lub z pomocą teleporad. Wizyty personelu medycznego odbywają się zgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim zgodnie z potrzebami pacjentów.

Nasz wyspecjalizowany i doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek stale uaktualnia swoją wiedzę na szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Stałe szkolenie specjalistów i sprawdzone wieloletnie doświadczenie nie tylko poprawiają stan zdrowia ale również ułatwiają przygotowanie i stosowanie zbilansowanego pokarmu ciężko chorym i często wyniszczonym przez chorobę pacjentom.

Korzyści dla pacjentów

Dopasowanie diety do rodzaju choroby i potrzeb pacjenta.
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z niedożywieniem.
Wygoda i bezpieczeństwo żywienia.
Odpowiedni wzrost organizmu zwłaszcza u dzieci oraz regenerację u osób dorosłych i starszych.
Specjalne preparaty odżywcze stosowane w żywieniu dojelitowym, zapewniają pacjentom przyjmowanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody.
Optymalna metoda karmienia jest warunkiem przedłużenia i poprawy jakości życia.

Zapewniamy:

  • zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe
  • sprzęt do założenia /wymiany przetoki odżywczej gastrostomii
  • pompy do żywienia dojelitowego
  • preparaty żywnościowe
  • niezbędne środki opatrunkowe

Współpracujemy z firmami:

– Asclepios SA
– Nestle Health Science SA
– Nutricia Polska sp. z o.o.
– Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.

Pobierz skierowanie
Facebook
Facebook