Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Żninie jest zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 32/1.

Do dyspozycji pacjentów jest 26 łóżek w pokojach jedno- i dwuosobowych. Dla chorych wymagających szczególnej opieki przeznaczona jest sala do intensywnej opieki medycznej z centralną instalacją tlenu, kardiomonitorami i respiratorami.

Po zakończeniu diagnostyki i leczenia szpitalnego najczęściej z uwagi na stan zdrowia i stopień niesamodzielności  pacjenci potrzebują dalszej fachowej opieki w warunkach stacjonarnych. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Żninie oferuje całodobową opiekę pielęgniarek, opiekunek, lekarzy, fizjoterapeutów, a także terapeutów zajęciowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem (52) 329 00 95 wew. 4 lub zadać pytania mailowo na adres: cop@pallmed.pl lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

O przyjęciu do ZOL decyduje:

– stan zdrowia i niesprawność,

– brak samodzielności w codziennych czynnościach,

– konieczność stałej kontroli lekarskiej,

– potrzeba profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,

– konieczność zabiegów rehabilitacyjnych.

 

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał powyżej 40 punktów oraz świadczeniobiorcy, którego główną jednostką chorobową jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Opieka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Pacjentom zapewniamy również terapię zajęciową, leczenie dietetyczne i opiekę duszpasterską.

Prowadzimy również edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu chorego i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Naszym pacjentom nieodpłatnie zapewniamy:

– badania diagnostyczne,
– leki i wyroby medyczne,
– sprzęt medyczny i pomocniczy.

Zgłoś pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Facebook
Facebook