Specjalizujemy się w kompleksowej  diagnostyce i leczeniu pacjentów, którzy ukończyli 60 rok życia i mają zaburzenia pamięci i zaburzenia psychiczne nastroju, zachowania czy psychozy.

Najczęściej pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z podejrzeniem chorób neurozwyrodniowych (choroba Alzheimera i inne) lub chorób otępiennych pochodzenia naczyniowego w różnym okresie zaawansowania otępienia. Choroby te związane są różnym stopniem zaburzeń psychicznych i niesamodzielności. To sprawia, że opieka nad chorym jest bardzo wymagająca i wywołuje  wyczerpanie psychiczne i fizyczne u opiekunów i członków rodziny.

Zespół doświadczonych lekarzy psychiatrów, psychologów i pielęgniarek zapewnia zintegrowaną opiekę ambulatoryjną z indywidualnym planem i miejscem leczenia. Zapewniamy właściwą terapię psychologiczną i rehabilitację funkcji poznawczych w oparciu o nowe rekomendacje naukowe i kliniczne. Dbamy nie tylko o pacjentów, zapewniamy też właściwe wsparcie edukacyjne i terapię psychologiczną ich opiekunom. Aby się więcej dowiedzieć o usłudze należy zadzwonić do sekretariatu medycznego Centrum Obsługi Pacjenta pod numer (52) 329 00 95 wew.4 lub zadać pytania drogą e-mailową na adres cop@pallmed.pl

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Co nas wyróżnia?

Model opieki

Zintegrowany model opieki (opieka w poradni, teleporady, opieka środowiskowa, opieka dzienna)

Zespół

Multidyscyplinarny zespół z ponad dwudziestoletnimdoświadczeniem

Badania

Udział w badaniach klinicznych nad nowymi sposobami leczenia

Na pierwszą wizytę w ośrodku pacjent powinien przyjść towarzystwie opiekuna lub osoby zorientowanej w jego stanie stanie zdrowia i upoważnionej przez pacjenta. Należy przynieść ze sobą: posiadaną dokumentację medyczną (wszystkie wypisy ze szpitala, wykonane konsultacje lekarskie i wyniki badań uszeregowane od najnowszych), okulary do czytania, aparat słuchowy i wszystkie aktualnie zażywane leki w opakowaniach.

Wizyta pierwszorazowa trwa około 2,5 godziny i składa się z trzech etapów:

  • porada psychologiczna diagnostyczna – 45 minut –  badanie testowe funkcji poznawczych, ocena codziennej aktywności, poziomu samodzielności, nastroju, wywiad z opiekunem,
  • wywiad pielęgniarski – 45 minut – zebranie informacji o stanie somatycznym, historii chorób,
  • porada lekarska diagnostyczna – 45 minut – szczegółowe badanie internistyczne, neurologiczne, psychiatryczne, postawienie wstępnego rozpoznania, zlecenie dodatkowych badań i ustalenie planu leczenia.

Kontynuacja leczenia w poradni zakłada odbywanie kontrolnych wizyt lekarskich i psychologicznych.

Wizyty lekarskie polegają na ocenie stanu psychicznego i somatycznego, skuteczności leczenia farmakologicznego i kontroli wypełniania zaleceń. Porady psychologiczne są zalecane przez lekarza bądź psychologa, a ich celem jest najczęściej badanie neuropsychologiczne w celu monitorowania dynamiki stanu poznawczego. Proponujemy również odbywanie wizyt psychoedukacyjnych, terapeutycznych dla pacjenta i opiekuna. Prowadzimy rehabilitację funkcji poznawczych.

W dobie pandemii kontakt z lekarzem czy psychologiem może odbywać się poprzez wizyty telefoniczne tzw. teleporady.

Zgodnie z umówionym dniem i godziną lekarz bądź psycholog kontaktuje się telefonicznie z pacjentem  lub opiekunem. Podczas takiej rozmowy lekarz zbiera wywiad odnośnie aktualnego stanu pacjenta, konsultuje wyniki zleconych badań, omawia zalecenia i może wystawić receptę.

Dla kogo?

Zgodnie z kontraktem z NFZ Poradnia Psychogeriatryczna przeznaczona jest dla pacjentów po 60 roku życia, posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poniżej 60 roku życia muszą posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurologa. Istnieje możliwość odbycia konsultacji i badania psychologicznego dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie skierowania wystawionego do psychologa przez lekarza rodzinnego lub specjalistę psychiatrę/neurologa.

Cel

Najważniejszym celem jest postawienie prawidłowego rozpoznania, ustalenie leczenia farmakologicznego oraz korygowanie tych działań w czasie obserwacji i udzielanie pomocy w razie interwencji kryzysowych.

Opieka

Opieka ambulatoryjna w Poradni Psychogeriatrycznej po postawieniu rozpoznania polega na udowodnionej farmakoterapii, edukacji i wsparciu opiekunów pacjenta i samego pacjenta oraz stosowaniu pozafarmakologicznych form aktywizacji:
• rehabilitacyjna,
• psychologiczna,
• dotycząca funkcji poznawczych.

Skontaktuj się z nami

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w.4
mail: cop@pallmed.pl

ADRES

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz