Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Oddział działający w ramach Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oferuje kilkutygodniowe turnusy pobytu dziennego dla pacjentów z otępieniem w celu treningu funkcji poznawczych. W tym czasie pacjenci korzystają z terapii zajęciowej, poznawczo-behawioralnej, wspierającej, zorientowanej głównie na trening funkcji poznawczych.

Rodzaje i formy proponowanych zajęć :

  • gimnastyka poranna
  • trening procesów poznawczych
  • zajęcia wyzwalające ekspresję, pomagające w samookreślaniu, sygnalizowaniu potrzeb
  • arteterapia
  • praca z masą plastyczną
  • biblioterapia
  • zajęcia kulturalno-oświatowe połączone z elementami muzyko- i choreoterapii
  • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

Celem zajęć jest maksymalne, możliwe opóźnienie ograniczeń funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym powstających wskutek postępowania choroby, likwidacja izolacji społecznej chorych z otępieniem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Równolegle prowadzony jest proces diagnostyczno-terapeutyczny, indywidualny trening funkcji poznawczych prowadzony przez psychologa, psychoedukacja dla opiekunów i rodzin pacjentów. Chorzy mający problemy wynikające z zaburzeń ruchowych, biorą udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest także przyjmowanie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, w tym głównie z depresją. W oddziale pacjenci pozostają pod opieką: lekarzy specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, rehabilitantów i specjalisty neurologa.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zgodnie z kontraktem z NFZ Poradnia Psychogeriatryczna przeznaczona jest dla pacjentów po 60 roku życia, posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poniżej 60 roku życia muszą posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurlogoa. Istnieje możliwość odbycia konsultacji i badania psychologicznego dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie ważnego skierowania lekarskiego.

Turnusy

Leczenie odbywa się w formie kilkutygodniowych turnusów hospitalizacji dziennej (pacjent przebywa na oddziale przez kilka godzin w ciągu dnia a resztę czasu spędza w swoim środowisku).

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą: lekarze psychiatrzy, psycholodzy i terapeuci zajęciowi.
Poznaj nasz zespół

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w. 4
mail: cop@domsueryder.org.pl

ADRES

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 BydgoszczFacebook
Facebook