ZESPÓŁ

Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną w miejscu zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi powyżej 65 roku życia. Zwykle z powodu zaawansowanych zaburzeń psychicznych i znacznego stopnia niesamodzielności pacjenta wizyta w Poradni nie jest możliwa i wówczas chory może mieć ułatwiony dostęp do opieki psychiatrycznej poprzez wizyty domowe zespołu terapeutów psychogeriatrii. Kwalifikacja i przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przez specjalistów psychiatrów doświadczonych w diagnostyce i leczeniu osób z otępieniami.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem (52) 329 00 95 wew. 4 lub zadać pytania mailowo na adres: cop@pallmed.pl

Zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów i opiekunów w dwóch grupach wskazań:
• opieką lekarsko-pielęgniarską z przyczyn psychiatrycznych
• szeroko pojętą opieką terapeutyczno-środowiskową w wypadku konieczności pomocy dla opiekunów zaangażowanych w opiekę.

Kwalifikacja

Kwalifikacji pacjentów do objęcia opieką środowiskową dokonuje Zespół Leczenia Środowiskowego po uprzednim skierowaniu pacjenta przez lekarza naszego ośrodka.

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci środowiskowi
Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
Poznaj nasz Zespół

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w. 4
mail: cop@domsueryder.org.pl

ADRES SIEDZIBY

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz

Facebook
Facebook