LEKARZ

Lekarz/Lekarka Psychiatra (Bydgoszcz)

W Pallmed, będącej częścią grupy Vivisol, koncentrujemy się na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Każdego dnia ponad 1500 naszych pracowników medycznych leczy i poprawia komfort życia prawie 3000 pacjentów w całej Polsce zapewniając nie tylko wsparcie medyczne i nadzór, ale także kulturę troski o pacjenta. W Pallmed otaczamy opieką!

Wyznaczając najwyższej standardy opieki i zapewniając możliwość rozwoju chcemy być Twoim pierwszym wyborem.

 

Stanowisko: Lekarz/Lekarka Psychiatra
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań:

  • opieka nad pacjentem Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci w Bydgoszczy, 
  • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wymagania:

  • lekarz/lekarka specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz/lekarka będący w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
  • dyspozycyjność do świadczenia opieki 1 dzień w tygodniu (do uzgodnienia).

Oferujemy:

● elastyczny czas pracy,
● kontrakt,
● konkurencyjne warunki zatrudnienia,
● pracę w multidyscyplinarnym zespole (lekarz, neuropsycholog, pielęgniarka, sekretarka medyczna),
● możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Akademii Pallmed,
● możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: rekrutacja@pallmed.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy.
Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy.”
Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres
określony w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD
● listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz
● przez e-mail:  odo@pallmed.pl
● telefonicznie: +48 (52) 329 00 95
Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: https://pallmed.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych/