LEKARZ

Lekarz Pediatra do Hospicjum Domowego dla Dzieci (Inowrocław, woj. Kujawsko-Pomorskie)

W Pallmed, będącej częścią grupy Vivisol, koncentrujemy się na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Każdego dnia ponad 1500 naszych pracowników medycznych leczy i poprawia komfort życia prawie 3000 pacjentów w całej Polsce zapewniając nie tylko wsparcie medyczne i nadzór, ale także kulturę troski o pacjenta. W Pallmed otaczamy opieką!

Wyznaczając najwyższej standardy opieki i zapewniając możliwość rozwoju chcemy być Twoim pierwszym wyborem.

 

Zakres zadań:
● wykonywanie wizyt domowych u dzieci objętych opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci,
● prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej).

Wymagania:
● prawo wykonywania zawodu,
● lekarz/lekarka specjalista w dziedzinie pediatrii lub neonatologii,
● lekarz/lekarka specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii, chirurgii dziecięcej, lub medycyny paliatywnej, lub medycyny rodzinnej,
● lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii, lub neonatologii, lub neurologii dziecięcej, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub chirurgii dziecięcej, lub medycyny paliatywnej, lub medycyny rodzinnej,
● lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Oferujemy:
● elastyczny czas pracy,
● umowę, zlecenie lub kontrakt,
● stabilne warunki zatrudnienia,
● możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia,
● możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – kurs w zakresie opieki paliatywnej zgodny z programem specjalizacji,
● możliwość otwarcia specjalizacji z opieki paliatywnej oraz zdobycia cennego doświadczenia.

Prosimy o kontakt: rekrutacja@pallmed.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy. Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę.

W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda
dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD
● listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
● prze e-mail: sekretariat.administracja@pallmed.pl lub: odo@pallmed.pl
● telefonicznie: +48 (52) 329 00 95
Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: https://pallmed.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych/