Zasady odwiedzin w okresie epidemii COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Hospicjum wprowadza się czasowy regulamin odwiedzin pacjentów od dnia 28 września 2021 r. do odwołania, według ściśle określonych zasad:

1. Odwiedziny odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:30 – 19:00.
2. Chęć odwiedzin należy zgłaszać Personelowi pod nr tel. 691-695-868.
3. W sali przy jednym pacjencie może przebywać w tym samym czasie jedna osoba odwiedzająca.
4. W sali wieloosobowej oprócz chorych będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające z zachowaniem 1,5 m dystansu.
5. Przy dobrych warunkach meteorologicznych odwiedziny mogą odbywać się w ogrodzie hospicjum.
6. Zakazuje się odwiedzin przez osoby chore zakaźnie lub z podejrzeniem choroby zakaźnej, osoby przebywające na kwarantannie/izolacji lub z infekcją.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:

  • Przed i po rozpoczęciu odwiedzin obowiązkowo należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel Hospicjum
  • Założenia maseczki ochronnej oraz bezwzględnego jej noszenia na terenie Hospicjum, utrzymywanie dystansu min. 1,5 m.
  • Zabrania się zdejmowania maseczek ochronnych w trakcie odwiedzin;
  • Osoby odwiedzające nie mogą przemieszczać się do innych pomieszczeń bez zgody personelu;

Osoby odwiedzające ZASZCZEPIONE przeciwko COVID-19

  • Obowiązuje okazanie certyfikatu szczepienia

Osoby odwiedzające NIEZASZCZEPIONE przeciwko COVID-19

  • Obowiązuje ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, nie starszy niż 48h

 

  • W szczególnych sytuacjach (terminalny stan pacjenta, pożegnanie z rodziną) wizyta u pacjenta i jej organizacja ustalana jest indywidualnie.