1996

 • Kucharski R, Rajewska B, Widerkiewicz K, Hryncewicz D, Mazur R: Wpływ cukrzycy na rokowanie w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu, Neurol.Neuroch.Pol.1996, supl.3, 144
 • Widerkiewicz K, Kozubski W, Kucharski R, Mazur R: Okołoudarowy ból głowy jako czynnik rokowniczy w ostrym niedokrwieniu mózgu, Neurol.Neuroch.Pol.1996, supl.3, 321

1997

 • Kucharski R, Widerkiewicz K: Zaburzenia neurologiczne w przebiegu cukrzycy, w: Neurologia, myślenie kliniczne, red. Mazur R, Nyka W, Wyd.med.MAKmed, Gdańsk 1997, 115-118

2002

 • Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M, Adamczyk A: Otępienie czołowo-skroniowe z towarzyszącym zespołem SLA, Neurol.Neuroch.Pol.2002, supl.2, 281
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Woytynowska A, Czajkowska A: Charakterystyka zespołów otępiennych o różnej etiologii z uwzględnieniem wieku, płci i czasu trwania objawów klinicznych w materiale własnym, Neurol.Neuroch.Pol.2002, supl.2, 521
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Woytynowska A, Czajkowska A, Diedtrich K, Łachut K, Trochanowski E: Aspekty epidemiologiczne zespołów otępiennych w materiale własnym, Neurol.Neuroch.Pol.2002, supl. 2, 522
 • Ziółkowska Kochan M, Kucharski R, Woytynowska A, Czajkowska A, Diedtrich K, Łachut K: Zróżnicowanie zaburzeń wyższych czynności u chorych z zespołami otępiennymi o różnej etiologii w materiale własnym, Neurol.Neuroch.Pol.2002, supl.2, 523
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Czajkowska A, Tafil-Klawe M: Aspekty kliniczne zaburzeń snu i rytmu dobowego u chorych z różnymi rodzajami otępienia, J.Physiol.Pharmacol.2002, vol.53, suppl.1, 103

2003

 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Czajkowska A, Tafil-Klawe M: Aspekty kliniczne zaburzeń snu u chorych z różnymi rodzajami otępienia, Streszczenia prac na VI Międzynarodową Konferencję: Choroba Alzheimera/Choroba Parkinsona, Sewilla, Hiszpania 2003, 106
 • Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M, Czajkowska A: Otępienie czołowo-skroniowe z towarzyszącą Chorobą Neuronu Ruchowego – opis przypadku, Streszczenia prac na VI Międzynarodową Konferencję: Choroba Alzheimera/Choroba Parkinsona, Sewilla, Hiszpania 2003, 106
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Czajkowska A, Tafil-Klawe M: Aspekty kliniczne zaburzeń snu u chorych z różnymi rodzajami otępienia, Int.Psychogeriat.2003, vol.15, suppl.2, 198-199

2006

 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Pracka D, Tafil-Klawe M, Araszkiewicz A: Rzekomoopuszkowe zaburzenia zachowania – problem diagnostyczny i terapeutyczny, Psychiatr.w Prakt.Ogólnolek.2006, 1, 35-41
 • red. Kucharski R, Łachut K: Zaburzenia pamięci, wyd. Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Bydgoszcz 2006

2007

 • Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M, Łachut K: Orientacyjne badanie neurologiczne – propozycja dla lekarza rodzinnego. Część 1. Metodyka badania, Ess.Med.2007, 2(38), 4-14
 • Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M, Łachut K: Orientacyjne badanie neurologiczne – propozycja dla lekarza rodzinnego. Część 2. Wnioski i rozpoznanie, Ess.Med.2007, 3(39), 12-15
 • Łachut K, Seredyka A, Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M: Zaburzenia lękowe w wieku podeszłym – wybrane informacje, Ess.Med.2007, 4(40), 27-38
 • Ziółkowska-Kochan M, Furtak J, Sokólska E, Szylberg T, Czajkowska-Malinowska M, Kucharski R, Mnogie przerzuty do mózgu ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów prosówkowych, Neurologica 2007, 2, 2-5
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Kochan J: Migrena: diagnostyka i terapia, Ess.Med.2007, 5(41), 5-10
 • Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M, Łachut K, Seredyka A: Choroba Alzheimera – informacje podstawowe, Ess.Med.2007, 5(41), 29-38
 • Łachut K, Seredyka A, Kucharski R, Ziółkowska-Kochan M: Zaburzenia nastroju i osobowości – podstawy rozpoznawania, Ess.Med.2007, 6-7(42), 13-21
 • Kucharski R, Binek M, Ziółkowska-Kochan M, Łachut K, Seredyka A: Choroba Parkinsona – informacje podstawowe, Ess.Med.2007, 6-7(42), 43-50
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Kochan J, Seredyka A: Niealzheimerowskie zespoły otępienne (część 1), Ess.Med.2007, 8(43), 26-32
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Seredyka A: Padaczka – wybrane informacje, Ess.Med.2007, 9(44), 5-10
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Kochan J, Seredyka A: Niealzheimerowskie zespoły otępienne (część 2), Ess.Med.2007, 9(44), 24-28
 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Kochan J, Łachut K, Seredyka A, Pracka D: Niemigrenowe bóle głowy, Ess.Med.2007, 10(45), 5-10

2008

 • Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Łachut K, Seredyka A, Pracka D, Kochan J: Zaburzenia ruchowe, Ess.Med.2008, 1(46), 27-31

2009

 • red. Kucharski R, Łachut K: Praktyczne porady w zaburzeniach pamięci, wyd. Stowarzyszenie im.Sue Ryder, Solec Kujawski 2009
 • Rybka J, Kędziora-Kornatowska K, Kędziora J, Kucharski R: Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny, Med.Rodz., 2009, 4, 78-81
 • Rybka J, Kędziora-Kornatowska K, Kędziora J, Kucharski R: Immunosenescence and late-life depression, Central.Eur.J.Immunol, 2009 (34), 4, 271-275

2010

 • Jochim K, Kucharski R, Woźniak M, Nowak M, Łachut K, Ziółkowska-Kochan M, Motyl D: Zaburzenia poznawcze i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołu Fahra – opis przypadku, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2010, 5(2), 1-5
 • Łachut K, Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Jochim K, Nowak M: Objawy przypominające otępienie czołowo-skroniowe po przebytym zapaleniu mózgu wywołanym prawdopodobnie wirusem opryszczki, Family Medicine&Prim.Car.Rev, 2010, 12 (4), 1099-1102
 • Styczyńska M, Pepłońska B, Barczak A, Łachut K, Kucharski R, Jochim K, Nowak M, Woźniak M, Szary C, Barcikowska M: Rodzinna choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku, Sesja plakatowa XXI Zjazdu PTN, OT-12

2012

 • Kucharski R, Woźniak M, Nowak M, Jochim K, Łachut K, Motyl D, Pilecki S, Stusińska M: Afazja pierwotnie postępująca – analiza neuropsychologiczna dwóch przypadków, Neuropsychiatria – przegląd kliniczny, 2012, 4(1), 50-55

2016

 • Robaczewska J, Kędziora-Kornatowska K, Kucharski R, Nowak M, Muszalik M, Kornatowski M, Kędziora J: Decreased expression of heme oxygenase associated with depressive symptoms may contribute to depressive and hypertensive comorbidity, Redox Report, 2016, Jan IF 2,070
 • Jochim K, Woźniak M, Kucharski R, Łachut K, Madecka M, Berdyński M, Barcikowska M: Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego spowodowanego przez mutację genową – analiza przypadku, Review of Clinical Neuropsychiatry, vol 9, nr 4, 133-141

2018

 • Kucharski R, Łachut K: Otępienia – diagnostyka, leczenie i postępowanie, w: Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku, red. Muszalik M, Kędziora Kornatowska K, PZWL, Warszawa 2018, 317-336

2019

 • Zabel P, Kałużny JJ, Wiłkość-Dębczyńska M, Gębska-Tołoczko M, Suwała K, Kucharski R, Araszkiewicz A: Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Alzheimer’s Disease: A Comparison of Eyes of Patients with Alzheimer’s Disease, Primary Open-Angle Glaucoma, and Preperimetric Glaucoma and Healthy Controls, Med Sci Monit 2019; 25:1001-1008
 • Burzyńska Makuch M, Muraszko Klaudel A, Dąbrowska M, Roszmann A, Dulski J, Ziółkowska Kochan M, Kucharski R, Sławek J, Serafin Z: Różnicowanie postępującego porażenia nadjądrowego i choroby Parkinsona na podstawie morfometrii pnia mózgu, 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2019
 • Zabel P, Kałużny JJ, Wiłkość-Dębczyńska M, Gębska-Tołoczko M, Suwała K, Zabel K, Żaroń A, Kucharski R, Araszkiewicz. A: Comparison of retinal microvasculature in patients with Alzheimer’s disease and primary open-angle glaucoma by optical coherence tomography angiography, Investig.Ophtalmol.Vis.Sci 2019, vol 60, nr 10, 3447-3455 IF 3,812
 • Zabel P, Kałużny JJ, Wiłkość-Dębczyńska M, Gębska-Tołoczko M, Suwała K, Kucharski R, Araszkiewicz A: Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness in patients with Alzheimer’s disease : a comparison of eyes of patients with Alzheimer’s disease, primary open-angle glaucoma, and preperimetric glaucoma and healthy controls, Med.Sci.Monitor 2019, vol.25, 1001-1008 IF 1,980

 

Facebook
Facebook