powrót

Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej

Szanowni Państwo,

Z wielką  radością pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy grant Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pt. „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

     Do tego sukcesu przyczyniły się przychylne opinie na temat wniosku wydane przez Panią profesor dr hab. Halinę Batura-Gabryel i Panią dr Wiesławę Pokropską .

Jesteśmy zobligowani  uruchomić 20 edycji bezpłatnych szkoleń dla łącznie 240 lekarzy. Do udziału zapraszamy lekarzy z dziedziny pulmonologii, anestezjologii, neurologii, pediatrii, medycyny paliatywnej, a także dla lekarzy rezydentów na terenie całej Polski.

Celem tego szkolenia jest przyczynienie się do zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania wentylacji mechanicznej w warunkach domowych,  w oddziałach paliatywnych oraz u przewlekle chorych pacjentów z  hiperkapniczną niewydolnością oddechową. Co więcej, szkolenie będzie skupiało się także na właściwym leczeniu objawowym i komunikacji w ostatnim okresie życia (pacjenta). Zgodnie z ramowym programem projektu będziemy realizować  szkolenie w czasie czterech dni.  Pierwszy dzień przeznaczony będzie na własną edukację przy pomocy systemu  e-learningowego, drugi dzień będzie spotkaniem z doświadczonymi specjalistami prowadzonym w formie wykładów i dyskusji. Dwa kolejne dni szkoleniowe będą poświęcone na trening z użyciem respiratorów i innych urządzeń, takich jak koflatory, maski etc. przy pomocy specjalistycznego fantomu płuc i twarzy.

Wierzymy, że te interdyscyplinarne spotkania będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami  i przyczynią  się do zwrócenia uwagi na zastosowanie właściwych metod postępowania leczniczego u pacjentów przewlekle chorych z niewydolnością  oddechową w zaawansowanym okresie choroby.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie informacji nt. w/w wydarzenia edukacyjnego. Prosimy o pomoc w  przekazaniu zaproszenia  lekarzom potencjalnie zainteresowanych udziałem w bezpłatnym szkoleniu premiowanym 42 punktami edukacyjnymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej szczegółów pod nr tel 668-044-631 oraz pod adresem: www.edumedic.pl

Z pozdrowieniami

mgr Jolanta Miszczak

Koordynator ds. szkoleń

 

Facebook
Facebook