Oddział Opieki Paliatywnej

W 37-łóżkowym Oddziale Opieki Paliatywnej pacjenci objęci są stacjonarną, całodobową specjalistyczną opieką przez wielodyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, kapelana, a także wolontariuszy. Na oddziale pacjent ma zapewnione bezpłatną diagnostykę i leczenie paliatywne.

Posiadamy  wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny: pompy żywieniowe, pompy do podawania leków przez 24 godziny, nowoczesne łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny przyłóżkowy i salę do indywidualnych i grupowych ćwiczeń i zabiegów oraz duże, przestronne pokoje pobytu dziennego, zapewniające pacjentom najlepsze warunki lecznicze i bytowe.

Co wyróżnia naszą jednostkę?

 • Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zespołu terapeutycznego w opiece nad ciężko chorymi pacjentami.
 • Szybkie przyjęcie pacjenta w stanie pilnym z klinik i oddziałów szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki domowej.
 • Współpraca międzynarodowa z innymi ośrodkami w zakresie opieki nad pacjentem umierającym i jego rodziną.
 • Monitorowanie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzanie ankiet satysfakcji wśród pacjentów i ich rodzin.
Zgłoś pacjenta do Oddziału Opieki  Paliatywnej

Warunki przyjęcia pacjenta na Oddział

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta opieką jest:

– przedstawienie skierowania (uniwersalny druk skierowania do szpitala) wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Przyjmujemy pacjentów z następującymi schorzeniami:

 1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
 5. I42-I43 Kardiomiopatia
 6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta, czy opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostanie zebrany:

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,

– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin przyjęcia pacjenta. Niekiedy konieczna jest weryfikacja wskazań do przyjęcia przez lekarza Zespołu Opieki Domowej lub Poradni Medycyny Paliatywnej.

Zapewniamy całodobową opiekę:

 • lekarską
 • pielęgniarską
 • psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
 • rehabilitacyjną
 • opiekuńczą
 • oraz duszpasterską

Do Oddziału Opieki Paliatywnej przyjmujemy pacjentów między innymi z powodu następujących wskazań:

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub nasilenia dolegliwości trudnych do opanowania w warunkach opieki domowej czy poradnianej,

– pilnych wskazań, aby wykonać badania diagnostyczne, dodatkowe konsultacje,

– pilnych wskazań z powodu stanów nagłych, silnych dolegliwości bólowych lub innych nasilonych objawów,

– trudno gojących się owrzodzeń i odleżyn,

– opieki wyręczającej dla opiekunów/rodziny w celu ich wypoczynku na okres do 2 tygodni,

– w terminalnej fazie choroby z powodu samotności lub braku właściwej, codziennej opieki ze strony rodziny,

– w okresie opieki nad osobą umierającą, która wybrała na miejsce umierania hospicjum stacjonarne.

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej zlokalizowana w Domu Sue Ryder  przy ul. Roetgena 3, udziela opieki paliatywnej na miejscu i w domu pacjenta.

Pacjenci będący w trakcie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu wymagają najczęściej łagodzenia dolegliwości, takich jak np. osłabienie, brak apetytu, ból, nudności, wymioty, duszności, świąd, zaparcia, lęk czy inne objawy.

Osoby objęte opieką paliatywną mają pełne prawa do korzystania również z innych poradni specjalistycznych, szpitali czy też podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Zgłoś pacjenta do Poradni Medycyny Paliatywnej

Warunki przyjęcia do Poradni Medycyny Paliatywnej

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia do Poradni Medycyny Paliatywnej przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@domsueryder.org i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Najczęściej opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową (C00 – D48) niezależnie od etapu leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne) oraz chęć uzyskania porady, jak łagodzić dolegliwości, osłabienie, wzmacniać nadzieję i planować decyzje życiowe.

Zespół medyczny Poradni Medycyny Paliatywnej pomaga także pacjentom z innymi chorobami wymienionymi poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji ICD10:

  1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
  5. I42-I43 Kardiomiopatia
  6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta czy opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostanie zebrany

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,
– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin porady lub wizyty domowej. W przypadkach trudnych i nagłych istniej możliwość konsultacji zdalnych z lekarzem specjalistą. Warunkiem odbycia wizyty w poradni jest przedstawienie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej realizowane są wizyty domowe przez wielospecjalistyczny zespół medyczny w zależności od stanu i potrzeb pacjenta.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta

2) porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta

3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu pacjenta

Istnieje też możliwość zdalnego kontaktu ze specjalistami Poradni – drogą telefoniczną lub internetową – tzw. teleporady.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu świadczeniobiorcy jest to świadczenie obejmujące:

1) badanie podmiotowe (wywiad od chorego i rodziny);

2) badanie przedmiotowe;

3) ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych;

4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;

5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;

6) kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;

7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

Pobierz skierowanie
Facebook
Facebook