Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci opiekuje się w sposób ciągły dziećmi z zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, chorobami nowotworowymi, a także z postępującymi chorobami metabolicznymi, neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi.

Opieka sprawowana jest  przez wielospecjalistyczne zespoły medyczne Domu Sue Ryder, składające się z lekarzy i pielęgniarek – specjalistów pediatrii oraz medycyny paliatywnej, psychologów, fizjoterapeutów oraz pracownika socjalnego, którzy regularnie odwiedzają pacjentów w ich domach lub udzielają porad telefonicznie.

Dbamy, aby pomoc udzielana dzieciom w trudnym okresie życia łączyła się ze wsparciem emocjonalnym i społecznym dla ich rodzin.

Hospicjum Domowe dla Dzieci obejmuje opieką pacjentów do 18 roku życia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi z powiatów: bydgoskiego, świeckiego, grudziądzkiego, brodnickiego, wąbrzeskiego, toruńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego oraz nakielskiego.

Zasięg działalności - województwo kujawsko-pomorskie

Dzięki kompleksowemu i wielospecjalistycznemu modelowi Hospicjum, działającego już od dwóch dekad, dzieci mają ułatwiony dostęp do doświadczonych specjalistów Domu Sue Ryder – lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, a także psychologów i pracownika socjalnego.

Obejmujemy opieką dzieci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Co nas wyróżnia?

Dom Sue Ryder organizuje nie tylko pomoc medyczną dla dzieci, ale także pomaga im finansowo i rzeczowo we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder i innymi organizacjami przy zakupach odpowiedniego sprzętu, poprawie warunków bytowych lub potrzebach transportowych. Ponadto dbamy o integrację dzieci i ich rodziców, współorganizując z innym organizacjami społecznymi okolicznościowe wydarzenia i zabawy.

Dla potrzeb dzieci funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przy ulicy Startowej 3 w Bydgoszczy. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30, tel. 525 065 689.

Współpracujemy z Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy

Nasz zespół kontynuuje opiekę rozpoczętą u nienarodzonego dziecka, u którego zdiagnozowano wady rozwojowe, poważną chorobę, zespół genetyczny lub inne nieprawidłowości.

Naszym wspólnym celem jest, abyście w tej trudnej sytuacji nie byli sami i mogli liczyć na naszą pomoc.

Zgłoś pacjenta do Hospicjum Domowego dla  Dzieci

Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego dla Dzieci

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia),

– wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego dla Dzieci są przyjmowane telefonicznie przez Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (52) 329 00 95 wew. 4

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo na adres: cop@pallmed.pl lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę domową nad dziećmi z ciężkimi zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, postępującymi chorobami metabolicznymi, neurologicznymi, nerwowo-mięśniowymi oraz nowotworowymi.

Termin pierwszej wizyty domowej ustala się podczas rejestracji. Podczas pobytu w domu pacjenta lekarz lub pielęgniarka określają plan leczenia: schemat wizyt oraz teleporad lekarskich i pielęgniarskich, a w razie potrzeby innych członków zespołu (psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego).

Podczas pierwszej wizyty ustala się też zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Konieczny jest też odbiór skierowania oraz wypełnienie wymaganych przepisami formularzy i dokumentów.

Wizyty lekarza i pielęgniarki odbywają się zgodnie z potrzebami pacjenta i wymogami NFZ. Wizyty innych członków zespołu są ustalane indywidualnie, stosownie do rozpoznawanych potrzeb. Istnieje również możliwość zdalnego kontaktu z członkami zespołu – drogą telefoniczną lub internetową poprzez tzw. teleporady w celu rozwiązania problemów pacjenta i zabezpieczenia jego potrzeb. 

Pobierz skierowanie
Facebook
Facebook