Hospicjum Domowe dla Dorosłych

Zespół Opieki Domowej złożony jest z doświadczonych w opiece paliatywnej specjalistów Domu Sue Ryder – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, którzy niemal codziennie odwiedzają pacjentów w ich domach na terenie powiatu bydgoskiego, żnińskiego i mogileńskiego, a w razie potrzeby i możliwości również na terenie sąsiednich gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Opieka domowa paliatywna może być potrzebna z powodu nagłego nasilenia się objawów związanych z chorobą nowotworową, stwardnieniem rozsianym, niewydolnością oddechową lub odleżynami oraz innym chorobami lub też zachorowaniem opiekuna. Nasi specjaliści są zapewniają opiekę medyczną i wsparcie emocjonalne, którego potrzebuje pacjent i jego opiekun.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opieki domowej paliatywnej, skontaktuj się z Centrum Obsługi Pacjenta bezpośrednio pod numerem telefonu: (52) 329 00 95 wew.4 lub wyślij zapytanie drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl

Obszar naszego działania - województwo kujawsko-pomorskie

Świadczenia udzielane są na terenie powiatu bydgoskiego, żnińskiego i mogileńskiego.

Co wyróżnia naszą jednostkę?

Dzięki zintegrowanemu modelowi opieki paliatywnej łączymy opiekę domową z opieką specjalistyczną w poradni medycyny paliatywnej oraz 37-łóżkowym, stacjonarnym Oddziałem Opieki Paliatywnej w Domu Sue Ryder. Dzięki temu pacjenci, w zależności od potrzeb, mogą być regularnie odwiedzani we własnym domu lub konsultowani w poradni. Jeśli jest to konieczne są hospitalizowani w oddziale w ramach jednego zespołu opieki paliatywnej.

Zgłoś pacjenta do Zespołu Opieki  Domowej

Warunki przyjęcia do opieki domowej

Podstawowym warunkiem objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

– wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Zespołu Opieki Domowej przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz zespół

Najczęściej opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową (C00 – D48), niezależnie od etapu diagnozy czy leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, ból, duszności, nudności, wymioty i inne).

Zespół Opieki Domowej zajmuje się także pacjentami z innymi chorobami wymienionymi poniżej:

 1. C00 – D48 – choroby nowotworowe niezależnie od etapu diagnozy czy leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne).
 2. B20-B24 – choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 3. G09 – następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 4. G10-G13 – układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 5. G35 – stwardnienie rozsiane
 6. I42-I43 – kardiomiopatia
 7. J96 – niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 8. L89 – owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zebrane zostaną:

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,
– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin wizyty. Pierwsza wizyta domowa może być przeprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub opiekunem. W czasie jej trwania ustala się plan leczenia: schemat wizyt i teleporad lekarskich i pielęgniarskich oraz w razie potrzeby innych członków zespołu (psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny) oraz określa zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. W czasie pierwszej wizyty odbiera się skierowanie oraz wypełnia szereg wymaganych przepisami formularzy.

Wizyty lekarza i pielęgniarki odbywają się zgodnie z potrzebami pacjenta i wymogami NFZ. Wizyty innych członków zespołu są ustalane indywidualnie, stosownie do rozpoznawanych potrzeb. Istnieje również możliwość zdalnego kontaktu z członkami zespołu – drogą telefoniczną lub internetową poprzez tzw. teleporady w celu rozwiązania problemów pacjenta i zabezpieczenia jego potrzeb.

Należy pamiętać, iż pacjent objęty opieką Zespołu Opieki Domowej nadal pozostaje pod opieką lekarza i pielęgniarki POZ. Nadal może być leczony onkologiczne, czy pozostać pod opieką innych specjalistów lub szpitala, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego.

Zespół Opieki Domowej nie jest jedyną jednostką opieki paliatywnej, dzięki której pacjent może uzyskać fachową pomoc. Praktycznie w każdym powiecie są wyspecjalizowane jednostki opieki paliatywnej, a w dużych miastach jest ich kilka. Dlatego też pacjent powinien zasięgnąć informacji w NFZ lub w najbliższej jednostce opieki paliatywnej, która wskaże, gdzie powinien się zgłosić ze skierowaniem.

Oddział Opieki Paliatywnej

W 37- łóżkowym Oddziale Opieki Paliatywnej pacjenci objęci są stacjonarną, całodobową specjalistyczną opieką. Nasz zespół tworzą lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci, dietetyk i kapelan. Integralną częścią zespołu są wolontariusze, którzy pomagają w opiece nad chorymi.

Doświadczony klinicznie zespół specjalistów z właściwym nastawieniem profesjonalnie łagodzi dolegliwości somatyczne, ale również zapewnia opieką psychologiczną i duchową. Na co dzień udzielamy informacji o stanie zdrowia osobom bliskim pacjentom, staramy się również doradzić, jak żyć i radzić sobie z potrzebami osób ciężko chorych.

Posiadamy  wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny: pompy żywieniowe, pompy do podawania leków przez 24 godziny, nowoczesne łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny przyłóżkowy i salę do indywidualnych i grupowych ćwiczeń i zabiegów. Pacjenci korzystają z dużych, przestronnych pokojach pobytu dziennego, które zapewniają najlepsze warunki lecznicze i bytowe.

Na oddziale pacjent ma zapewnione bezpłatną diagnostykę i leczenie paliatywne.

Co wyróżnia naszą jednostkę?

 • Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zespołu terapeutycznego w opiece nad ciężko chorymi pacjentami.
 • Szybkie przyjęcie pacjenta w stanie pilnym z klinik i oddziałów szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki domowej.
 • Współpraca międzynarodowa z innymi ośrodkami w zakresie opieki nad pacjentem umierającym i jego rodziną.
 • Monitorowanie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzanie ankiet satysfakcji wśród pacjentów i ich rodzin.
Zgłoś pacjenta do Oddziału Opieki  Paliatywnej

Warunki przyjęcia pacjenta na Oddział Opieki Paliatywnej

Podstawowym warunkiem objęcia pacjenta opieką jest:

– przedstawienie skierowania (uniwersalny druk skierowania do szpitala) wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem  52  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Przyjmujemy pacjentów z następującymi schorzeniami:

 1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
 5. I42-I43 Kardiomiopatia
 6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta, czy opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostanie zebrany:

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,

– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin przyjęcia pacjenta. Niekiedy konieczna jest weryfikacja wskazań do przyjęcia przez lekarza Zespołu Opieki Domowej lub Poradni Medycyny Paliatywnej.

Zapewniamy całodobową opiekę:

 • lekarską
 • pielęgniarską
 • psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
 • rehabilitacyjną
 • opiekuńczą
 • oraz duszpasterską

Do Oddziału Opieki Paliatywnej przyjmujemy pacjentów między innymi z powodu następujących wskazań:

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub nasilenia dolegliwości trudnych do opanowania w warunkach opieki domowej czy poradnianej,

– pilnych wskazań, aby wykonać badania diagnostyczne, dodatkowe konsultacje,

– pilnych wskazań z powodu stanów nagłych, silnych dolegliwości bólowych lub innych nasilonych objawów,

– trudno gojących się owrzodzeń i odleżyn,

– opieki wyręczającej dla opiekunów/rodziny w celu ich wypoczynku na okres do 2 tygodni,

– w terminalnej fazie choroby z powodu samotności lub braku właściwej, codziennej opieki ze strony rodziny,

– w okresie opieki nad osobą umierającą, która wybrała na miejsce umierania hospicjum stacjonarne.

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej oferuje pacjentom z przewlekłymi i postępującymi chorobami specjalistyczną opiekę paliatywną zarówno ambulatoryjnie, jak i w domu chorego (wizyty domowe).

Lekarz, specjalista medycyny paliatywnej, na podstawie wywiadu i badania pacjenta ustala plan leczenia objawowego, uwzgledniający potrzeby łagodzenia dolegliwości somatycznych, takich jak osłabienie, brak apetytu, ból, nudności, wymioty, duszności, świąd, zaparcia, lęk czy inne objawy. Pacjenci często też doświadczają obniżenia nastroju lub depresji, czują się osamotnieni i wymagają pomocy duchowej oraz psychologicznej. Potrzeby pielęgnacyjne, leczenie odleżyn, czy też monitorowanie leczenia objawowego jest wykonywane przez wyspecjalizowaną pielęgniarkę.

Zgłoś pacjenta do Poradni Medycyny Paliatywnej

Warunki przyjęcia do Poradni Medycyny Paliatywnej

Podstawowym warunkiem objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Poradni Medycyny Paliatywnej przyjmowane są telefonicznie, codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00, pod numerem 52  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz zespół

Opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową (C00 – D48) niezależnie od etapu leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne) oraz chęć uzyskania porady, jak łagodzić dolegliwości, osłabienie, wzmacniać nadzieję i planować decyzje życiowe.

Zespół medyczny Poradni Medycyny Paliatywnej pomaga także pacjentom z innymi chorobami wymienionymi poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji ICD10:

  1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
  5. I42-I43 Kardiomiopatia
  6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta czy opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostanie zebrany:

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,
– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin porady lub wizyty domowej. W przypadkach trudnych i nagłych istnieje możliwość konsultacji zdalnych z lekarzem specjalistą. Warunkiem odbycia wizyty w poradni jest przedstawienie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej realizowane są wizyty domowe przez wielospecjalistyczny zespół medyczny w zależności od stanu i potrzeb pacjenta.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

– porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta

– porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta

– świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu pacjenta

Istnieje też możliwość zdalnego kontaktu ze specjalistami Poradni – drogą telefoniczną lub internetową – tzw. teleporady.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu świadczeniobiorcy jest to świadczenie obejmujące:

– badanie podmiotowe (wywiad od chorego i rodziny);

– badanie przedmiotowe;

– ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych;

– zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;

– zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;

– kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;

– wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

Pobierz skierowanie
Facebook
Facebook