Pacjent pod okiem specjalistów uczy się oswoić z chorobą oraz nabrać sił do dalszego życia. Wzmocniony pod każdym względem wraca do domu w dobrej formie zarówno fizycznej jak i psychicznej. Jest to model opieki który powinien na stałe zostać wprowadzony w usługi medyczne w naszym kraju.

 

Projekt DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej DDOM zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów przewlekle chorych, koncentrując się na poprawie jakości życia pacjenta w warunkach domowych. Świadczenia odbywają się w ramach projektu unijnego i przeznaczone są dla osób przewlekle chorych potrzebujących leczenia objawowego oraz rehabilitacji. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 w Centrum Dziennym DDOM lub wizyty specjalistów w domu pacjenta, prowadzone przez doświadczony zespół: lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta. Jest to projekt czasowy, bezpłatny współfinansowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Pallmed sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Jednostka specjalizuje się w uzupełnieniu zintegrowanej opieki pomiędzy szpitalem a domem. Z powodu hospitalizacji wielu pacjentów bardzo przeżywa pobyt w szpitalu oraz leczenie. Powrót do domu bardzo często okazuje się tylko chwilowy ponieważ z braku pełnej opieki w domu pacjent w krótkim czasie wraca osłabiony do szpitala. Zapobiec temu mają warunki zbliżone do domowych stworzone w Centrum Dziennym.

 

 

zgłoś pacjenta
ZASIĘG

Projektu

2 rodzaje specjalistycznej pomocy medycznej:

 • Dzienny dom opieki medycznej
 • Opieka w domu pacjenta

Potrzebujesz więcej informacji – zadzwoń:

DZIENNY DOM ŚWIECIE: ul. Hallera 5A,

tel. 537 246 772, ddomswiecie@domsueryder.org.pl

DZIENNY DOM TUCHOLA: ul. Bydgoska 7,

tel. 537 246 771, ddomtuchola@domsueryder.org.pl

DZIENNY DOM BYDGOSZCZ: ul. Babia Wieś 20,

tel. 52 329 00 95 wew. 120,  ddombydgoszcz@domsueryder.org.pl

OPIEKA DOMOWA:

tel. 52 329 00 95 wew. 8 lub 424

 

RODZAJE WSPARCIA

Pacjent w centrum naszej uwagi i zaangażowania

OTOCZONY WŁAŚCIWĄ POMOCĄ MEDYCZNĄ DOPASOWANĄ
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PACJENTA I JEGO OPIEKUNÓW:

 • zintegrowana opieka medyczna wokół potrzeb somatycznych i psychospołecznych pacjenta jak również pomoc w opiece dla jego opiekunów (pacjent i jego bliscy są ważnym ogniwem zespołu terapeutycznego)
 • łagodzenie cierpienia – właściwe leczenie objawowe i rehabilitacja
 • profesjonalna opieka lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeutyczna, psychologiczna, opieka duchowa, edukacja
 • gwarancja uwagi, szacunku i troski ze strony zespołu (codziennie, stały zespół medyczny opiekuje się pacjentem)
 • poczucie bezpieczeństwa w domowych warunkach
 • nauka radzenia sobie z chorobą przekazywana przez specjalistów

RODZINA i przyjaciele pacjenta w stałym procesie wsparcia

Bliscy osoby chorej otrzymują fachową pomoc jak radzić sobie z objawami ciężkiej choroby swoich podopiecznych.

 • stały kontakt ze specjalistami
 • nadzór specjalistyczny nad leczeniem przewlekłym pacjenta, konsultacje specjalistów
 • zmniejszanie efektów ubocznych leczenia
 • pomoc w godzeniu pracy opiekunów z opieką nad chorym
 • szkolenia w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i rehabilitacyjnych
 • edukacja w zakresie, między innymi leczenia bólu, profilaktyki przeciwodleżynowej, sztucznego żywienia, leczenia przy pomocy specjalistycznych urządzeń (respiratorem, koncentratorem, koflatorem i innymi)

Kto może skorzystać?

 • Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej;
 • Przewlekle chorzy;
 • Osoby zależne – wymagające rehabilitacji ciągłej i systematycznej opieki;
 • Osoby starsze i dzieci wymagające dziennej opieki medycznej;
 • Chorzy potrzebujący opieki pielęgniarskiej;
 • Osoby niesamodzielne i niepełnosprawne;
 • Pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej, sztucznego żywienia, opieki pooperacyjnej, rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, neurologicznym;
 • Potrzebujący opieki długoterminowej, paliatywnej

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

Centrum Koordynacji i Edukacji
Sekretariat: tel. 52 329 00 95 wew. 8 lub 424

ORGANIZATOR

Świadczenia medyczne organizuje
Pallmed Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wilhema Roentgena 3
Zgłoś pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pallmed sp. z o.o. prowadząca NZOZ Dom Sue Ryder od blisko 25 lat codziennie przez 24 godziny na dobę, pomaga pacjentom ciężko chorym w domu, w oddziale stacjonarnym –  głównie w powiecie bydgoskim, żnińskim i mogileńskim, a w tym roku dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego rozszerza opiekę dla dzieci i dorosłych na dalsze 4 powiaty skupiając się na rozszerzeniu opieki domowej i utworzeniu trzech Centrów Dziennych (Świecie, Bydgoszcz, Tuchola).

Łącząc Dzienne Domy Opieki Medycznej z opieką domową udoskonala system opieki długoterminowej i paliatywnej zarówno dla pacjentów dorosłych jak i dzieci realizując projekt o nazwie: „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy medycznej dla mieszkańców subregionu bydgoskiego poprzez  funkcjonowanie DDOM oraz specjalistycznej opieki domowej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób powstanie skoordynowana opieka medyczna paliatywna i długoterminowa w subregionie bydgoskim dla dodatkowo 800 ciężko chorych.
 
Dlaczego warto?
 1. kompleksowe, rzetelne usługi medyczne i rehabilitacyjne dostosowane do realnych potrzeb pacjentów przewlekle chorych w domu – ponad 20 letnie doświadczenie Domu Sue Ryder w opiece domowej i stacjonarnej u pacjentów ciężko chorych z przewlekłymi i postępującymi chorobami pozwala zaproponować specjalistyczną pomoc z zastosowaniem indywidualnych form leczenia
 2. zintegrowany model opieki nad pacjentem powracającym ze szpitala do domu (program Sue Ryder dla pacjentów „Witaj w domu”), Centrum Dziennego DDOM lub opieki w oddziale dla przewlekle chorych służy choremu i jego rodzinie, a wiedza specjalistyczna z zakresu opieki paliatywnej pozwala łagodzić objawy choroby przewlekłej i poprawiać jakość życia oraz budować nadzieję na najbliższą przyszłość.

Kontakt

Centrum Koordynacji i Edukacji

Sekretariat: tel. 52 329 00 95 wew. 8

e-mail: ddom@domsueryder.org.pl

 

Aktualności

Facebook
Facebook