Alternatywny tekst
DOM SUE RYDER

Kim jesteśmy?

Dom Sue Ryder w Bydgoszczy należy do ogólnoświatowej sieci jednostek niosących pomoc osobom, które wskutek przewlekłych chorób wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej. Zapewnia opiekę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, zarówno dorosłym jak i dzieciom — głównie w domu i w oddziałach stacjonarnych. Rocznie Dom Sue Ryder udziela pomocy ponad 6 tysiącom pacjentów, głównie z Bydgoszczy i regionu.

Codziennie, przez 24h na dobę, udzielamy świadczeń medycznych, które wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej, psychogeriatrycznej, długoterminowej, rehabilitacyjnej, ambulatoryjnej, logopedycznej, p/bólowej oraz leczenia żywieniowego, a także pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.


Warning: Undefined array key "kolor_tla_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 17

Warning: Undefined array key "kolor_tekstu_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 18

Warning: Undefined array key "kolor_tla_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 17

Warning: Undefined array key "kolor_tekstu_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 18

Warning: Undefined array key "kolor_tla_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 17

Warning: Undefined array key "kolor_tekstu_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 18

Warning: Undefined array key "kolor_tla_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 17

Warning: Undefined array key "kolor_tekstu_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 18

Warning: Undefined array key "kolor_tla_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 17

Warning: Undefined array key "kolor_tekstu_zakladki" in /home/server487801/ftp/domsueryder/wp-content/themes/dom-sue-ryder/konstruktor/modul-3.php on line 18
ROZWÓJ
PROFESJONALIZM
JAKOŚĆ
POMOC I WSPARCIE
PROMOCJA

ROZWÓJ

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby świadczonych usług. Dane z roku 2012 wskazują na wzrost liczby i wartości świadczeń w Zespole Domowego Leczenia Respiratorem w porównaniu z rokiem poprzednim podobnie w pozostałych komórkach. W związku z ograniczeniami wynikającymi z charakteru kontraktu z płatnikiem wyszliśmy naprzeciw potrzebom pacjentów i umożliwiamy także korzystanie z odpłatnych usług oferowanych przez Opiekunki Sue Ryder i Specjalistyczne Centrum Terapii Manualnej.

PROFESJONALIZM

W ramach Szkoły Medycyny Paliatywnej rozwijany jest ambitny program edukacyjny. Wyrazem tego są liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i kadry zarządzającej oraz prowadzone praktyki dla stażystów. Dom Sue Ryder posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z medycyny paliatywnej.

JAKOŚĆ

W styczniu 2005 zdobyliśmy po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Po 10 latach prowadzenia Systemu Zarządzania Jakością, aktualną wersją jest PN ISO 9001:2009, uzyskane dzięki audytowi certyfikującemu wykonanym przez Jednostkę Certyfikującą Global Quality. Zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wszystkich pozostałych 14 województwach na terenie których prowadzimy działalność, w cyklu trzyletnim przeprowadzane są audity recertyfikujące, wraz z corocznymi auditami nadzoru. Możemy poszczycić się wysoką jakością, nie tylko świadczonych usług medycznych, ale też warunków pracy, jakie są zapewniane pracownikom Domu Sue Ryder, bazując na corocznym wewnętrznym i zewnętrznym badaniu poziomu satysfakcji.

POMOC I WSPARCIE

Aby pomóc naszym pacjentom i ich rodzinom współpracujemy z Fundacją Suer Ryder, która angażuje w działania jak najwięcej osób dobrego serca. Obecnie pacjentów Domu Sue Ryder wspiera około 70 wolontariuszy. Część z nich pomaga opiekować się pacjentami na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Dziennym Paliatywnym oraz Oddziale Psychiatrycznym Geriatrycznym. Biorą oni udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i promocyjnych.

Fundacja jest również inicjatorem i organizatorem comiesięcznych spotkań grupy wsparcia dla rodzin i osób bliskich będących w żałobie po swych bliskich, którzy byli objęci opieką Domu Sue Ryder.

Prowadzony jest także sklep charytatywny, w którym sprzedawany jest różnego rodzaju asortyment, przekazany przez darczyńców. Zebrane tam pieniądze są dodatkowym źródłem finansowym wspomagającym działania zmierzające ku zapewnieniu naszym pacjentom opieki wysokiej jakości.

PROMOCJA

Placówka prowadzi również działalność w zakresie popularyzowania idei opieki paliatywnej, a także informowania lokalnej społeczności o jej dostępności w regionie. Prowadzone są liczne akcje informacyjne i promocyjne. Jednym z tego przykładów jest koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjum”, którego współorganizatorem jest właśnie DSR. Odbywa się on w Filharmonii Pomorskiej co roku, począwszy od 1999r.

HISTORIA

domu Sue Ryder

W 1994 roku rozpoczęła się budowa Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, który jest darem angielskiej Fundacji Sue Ryder. Inicjatorką powstania miejsc, których misją jest niesienie pomocy potrzebującym i schorowanym ludziom była Margaret Susan Cheshire, Barones Ryder of Warsaw – znana na całym świecie jako Sue Ryder. Każdy ośrodek, który powstał dzięki szlachetnej wizji tej niesamowitej kobiety, miał stanowić „żywy pomnik dla tych wszystkich milionów ludzi, którzy oddali swoje życie podczas dwóch wojen światowych w obronie ludzkich wartości oraz dla tych, którzy cierpią i umierają dzisiaj w wyniku prześladowań”.

Fundacja Sue Ryder utworzyła 9 ośrodków w Anglii i ponad 80 na całym świecie, w tym blisko 30 w Polsce. W domach tych znajdują wsparcie i opiekę chorzy oraz niepełnosprawni. W przeważającej większości domy te mają swoją specjalizację, tzn. są to hospicja dla chorych na nowotwory, AIDS, domy pomocy społecznej, itd. Aktualnie w Polsce działa 14 Domów Sue Ryder, reszta uległa likwidacji.
Początkowo, Dom Sue Ryder działał przy Szpitalu Onkologicznym w Bydgoszczy. W kolejnych latach nastąpił jego intensywny rozwój. Z czasem Dom Sue Ryder stał się bardzo dobrze funkcjonującą, niezależną jednostką opieki nad pacjentem chorym i umierającym.

Kalendarium

2010
1 LIPCA 2010

Przekształcenie

zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009 r. następcą prawnym Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder jest od 1 lipca br. jest Spółka pracownicza „Pallmed” i utworzony przez nią NZOZ „Dom Sue Ryder”, który wykonuje wszystkie dotychczasowe świadczenia.
Świadczenia medyczne dla pacjentów są nadał udzielane bezpłatnie, z zachowaniem najwyższej jakości i standardów, na postawie kontraktów z NFZ.
Celem przekształcenia jest poszerzenie zakresu świadczeń medycznych, udzielanych przez nowy podmiot, oraz zwiększenie ich dostępności dla naszych pacjentów. Chcemy to osiągnąć poprzez jeszcze większe zaangażowanie pracowników i dodatkowe źródła finansowania działalności, poza kontraktami z NFZ – np. poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych. Z roku na rok liczba pacjentów Domu Sue Ryder systematycznie wzrasta.

2009

Zespół Opieki Domowej rozpoczyna działalność hospicyjną na terenie gmin Mogilno i Dąbrowa.

Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności, pt. „Działalność rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w RZOP Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.”

Ruszyła nowa strona internetowa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder

2008

Lady Ryder od Warsaw

Polska zawsze była dla Sue Ryder miejscem szczególnym. W sierpniu 1944 roku ekspediowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Bezpośrednio po wojnie, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, pośpieszyła z pomocą stolicy, później stale pomagała Polsce i Polakom. Tutaj wybudowała blisko 30 Domów Sue Ryder, które przyjmują pod swój dach osoby potrzebujące pomocy: chore, kalekie, upośledzone psychicznie. Dla kontynuowania swego dzieła w Polsce, w 1992 roku powołała do życia całkowicie niezależną Fundację Sue Ryder w Polsce.

Wartości

Jesteśmy po to, aby służyć całą dostępną wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy naszym pacjentom: