Alternatywny tekst

Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń Hospicjum ...

więcej

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą ...

więcej

Centrum Treningowe dla Lekarzy

Celem Projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 240 lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów z całej Polski z zakresu długotrwałej wentylacji mechanicznej i opieki paliatywnej u pacjentów z całkowita niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i chorób nerwowo-mięśniowych.

więcej

DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów przewlekle chorych, która koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w Centrum Dziennym DDOM lub wizyty specjalistów w domu pacjenta, prowadzone przez doświadczony zespół: lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta.

więcej
Facebook
Facebook