powrót

Ogólnopolska Konferencja Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

„Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Novotel Centrum Warszawa 26-27 Listopada 2019 roku