Specjalista ds. Kontraktacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (Bydgoszcz)

Pallmed rozwija się dynamicznie, rozszerzając aktywnie zakres działalności poprzez nowe przejęcia. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy SOL, branżowego inwestora w opiece domowej i długoterminowej działającego głównie w Europie, Brazylii i Indiach. Nasza organizacja jest nowoczesna, sprawna i dynamicznie rozwijającą się o wiodącej pozycji rynkowej w swoim obszarze. Otaczamy opieką pacjentów i ich rodziny świadcząc specjalistyczne usługi medyczne na wysokim poziomie.

Na czym będą polegać Twoje główne zadania? Przed Tobą:

 • przygotowywanie ofert i dokumentacji konkursowych do ogłoszonych postępowań NFZ,
 • bieżące monitorowanie ukazujących się ogłoszeń w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie wyjaśnień na wezwanie komisji konkursowej, 
 • wsparcie techniczne i merytoryczne w relacji z NFZ,
 • nadzorowanie i weryfikowanie wszelkich wymagań koniecznych do uzyskania kontraktu z NFZ;
 • obsługa zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych objętych umowami z NFZ, tworzenie raportów i zestawień zgodnie z obowiązującym przepisami i procedurami,
 • monitorowanie przepisów dotyczących realizacji zawartych kontraktów,
 • przekazywanie informacji oraz raportowanie w zakresie realizacji umowy (wykonanie, rozliczenia),
 • prowadzenie korespondencji z płatnikami związanej z realizacją zawartych umów,
 • weryfikacja udzielonych świadczeń pod względem poprawności kodowania.

Nasze wymagania: 

 • doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania kontraktów NFZ,
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania i rozliczania świadczeń zdrowotnych – warunek konieczny,
 • znajomość programu KS-PPS Kamsoft,
 • umiejętność obsługi Portalu Świadczeniodawcy,
 • umiejętność obsługi systemu SZOI,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • zdolność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji i współpracy.

W zamian oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia,
 • Karta Lunch Pass,
 • Karta Sport i Kultura,
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do nauki języków,
 • jasno określoną ścieżkę awansu w strukturach firmy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • bezpłatne miejsca parkingowe zlokalizowane nieopodal naszego biura przy ul. Ogińskiego 2,
 • uczestnictwo w nowoczesnym systemie edukacyjno-szkoleniowym: Akademia Pallmed,
 • poszerzanie horyzontów poprzez uczestnictwo w transformacji cyfrowej obszaru rozliczeń,
 • rozwój kompetencji cyfrowych w obszarze ochrony zdrowia,
 • projekty w ramach międzynarodowej grupy Vivisol.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY