PIELĘGNIARKA

PIELĘGNIARKA Oddziału Opieki Paliatywnej (Bydgoszcz)

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziany ukończony kurs specjalistyczny z podstaw opieki paliatywnej, kurs kwalifikacyjny lub ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej/ długoterminowej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na oddziale stacjonarnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność.

Zakres zadań:

 • wykonywanie zawodu zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą

medyczną oraz zasadami etyki zawodowej,

 • zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej,
 • wykonywane świadczeń pielęgniarskich u pacjenta na Oddziale Opieki Paliatywnej,
 • prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi formularzami i procedurami,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w zakresie realizowania planu opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi.

Oferujemy:

 • umowa o pracę/ umowa cywilno-prawna (praca zmianowa),
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • praca w przyjaznej atmosferze.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pallmed.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY  W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook