PIELĘGNIARKA

Pielęgniarka Hospicjum Domowego dla Dzieci (Tuchola)

W Pallmed, będącej częścią grupy Vivisol, koncentrujemy się na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Każdego dnia ponad 1500 naszych pracowników medycznych leczy i poprawia komfort życia prawie 3000 pacjentów w całej Polsce zapewniając nie tylko wsparcie medyczne i nadzór, ale także kulturę troski o pacjenta. W Pallmed otaczamy opieką!

Wyznaczając najwyższej standardy opieki i zapewniając możliwość rozwoju chcemy być Twoim pierwszym wyborem.

Zakres zadań:
● wykonywanie wizyt w domu chorego,
● planowanie opieki i realizowanie działań pielęgniarskich,
● staranne realizowanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i leczniczych w domu pacjenta,
● prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej).

Wymagania:
● wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie,
● prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
● ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej,
● dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z dziećmi lub w opiece paliatywnej.

Oferujemy:
● elastyczny czas pracy,
● umowę zlecenie lub kontrakt,
● stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych –
kursy w zakresie opieki paliatywnej,
● możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Prosimy o kontakt: rekrutacja@pallmed.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych
jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy. Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych
osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy.” Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 22 1  §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie
zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD
● listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
● przez email: sekretariat.administracja@pallmed.pl lub : odo@pallmed.pl
● telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: https://pallmed.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych/