FIZJOTERAPEUTA

Fizjoterapeuta Zespołu Opieki Domowej (woj. kujawsko-pomorskie)

Fizjoterapeuta Zespołu Opieki Domowej  (woj. kujawsko-pomorskie)

Rejony: Koronowo, rejon Strzelna, Mogilna i Janikowa.

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • doświadczenie w pracy z pacjentem przewlekle chorym,
 • prawo jazdy,
 • dyspozycyjność (przynajmniej 1-2 wizyty dziennie).

 

Zakres zadań:

 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie terapii fizjoterapeutycznej u pacjentów dorosłych w warunkach domowych,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Oferujemy:

 • umowę cywilno-prawną: zlecenie lub kontrakt,
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
 • stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pallmed.pl, w tytule wpisując „rekrutacja – fizjoterapeuta ZOD”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”. Proszę o wskazanie rejonu pracy, którym są Państwo zainteresowani oraz informacji o dostępności.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@pallmed.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.