Alternatywny tekst

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM SUE RYDER w Bydgoszczy

NZOZ Dom Sue Ryder prowadzony przez Pallmed sp. z o.o. jest wielospecjalistyczną placówką, która służy dorosłym i dzieciom wymagającym opieki paliatywnej i hospicyjnej. W Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego zajmujemy się pacjentami, na każdym etapie choroby, począwszy od wczesnej diagnostyki, leczenia, opieki psychologicznej po terapię zajęciową i rehabilitację. Specjalistyczne zespoły medyczne zajmują się również chorymi wymagającymi żywienia dojelitowego oraz wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. Co roku tysiące chorych z całej Polski mają szeroki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Historia Domu Sue Ryder

W 1963 roku powstał pierwszy samodzielny Oddział Onkologii w Bydgoszczy – Pawilon Fundacji Sue Ryder został zbudowany w przyszpitalnym parku Szpitala im. dr. A. Jurasza. Drugi powstał w Fordonie przy ul. Roentgena 3.

Bezinteresowna pomoc angielskiej fundacji odegrała bardzo ważną rolę w realizacji bydgoskiego programu onkologicznego. Prace przy budowie pawilonu nadzorowała i wspomagała osobiście Lady Ryder, przesyłając potrzebne elementy budowlane i wyposażenie. Do Bydgoszczy przyjechali angielscy technicy i pracownicy fizyczni, celem wzięcia udziału w pracach budowlanych. Powstały nowe znajomości i przyjaźnie. Nowy budynek powstał w kilka miesięcy.

Oddział onkologii dał ogromną nadzieję pacjentom, którzy wiedzieli, że w ich chorobach poza lekami równie ważny jest czas, a więc jak najszybsza hospitalizacja. Po szybkim zrealizowaniu budowy pawilonu i zorganizowaniu w nim Oddziału Onkologicznego Lady Ryder nadal pomagała przywożąc leki i sprzęt, które pochodziły z darów fundacji. Po ponad 30 latach  Fundacja Lady Ryder ponownie zgodziła się wspomóc budowę całkiem nowego pawilonu obok Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Tym razem szpital potrzebował dodatkowego zaplecza, hotelu dla obłożnie chorych, którzy sami zostali z chorobą nowotworową i wymagali stałej, długotrwałej opieki medycznej. Poszukiwano też sposobu na rozwiązanie problemu pacjentów zamiejscowych, którzy nie wymagali hospitalizacji,  a kwalifikowali się do leczenia ambulatoryjnego. Część pieniędzy na ten cel przekazał również Wojewoda Bydgoski. Przygotowano projekt, który przewidywał utworzenie w jednej części hotelu dla zamiejscowych pacjentów ambulatoryjnych, a w drugiej oddziału opieki paliatywnej. Prace trwały niecały rok. Część hotelową ukończono w lipcu 1995 r. Uruchomienie oddziału opieki paliatywnej nastąpiło w dniu 7 stycznia 1996 r. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Lady Sue Ryder oraz przedstawiciele władz kościelnych, państwowych i samorządowych. Z czasem Dom Sue Ryder stał się niezależną jednostką opieki nad pacjentem chorym i umierającym z powodu chorób nowotworowych i innych przewlekłych oraz szybko postępujących. W 2010 roku Dom Sue Ryder przeszedł kolejną transformację związaną z przekształceniami w opiece zdrowotnej i został przejęty przez spółkę prawa handlowego Pallmed.

Kolejne przekształcenie nastąpiło w czerwcu 2018 roku w wyniku przejęcia większościowego pakietu udziałów Pallmed sp. z o.o. przez Grupę SOL, branżowego inwestora w opiece długoterminowej działającego głównie w Europie, Brazylii i Indiach.

Część informacji pochodzi z książki „Onkologia w Bydgoszczy” Mieczysława Boguszyńskiego

 

 

 

Każdy Dom, który powstał dzięki szlachetnej wizji tej niesamowitej kobiety, miał stanowić „żywy pomnik dla tych wszystkich milionów ludzi, którzy oddali swoje życie podczas dwóch wojen światowych w obronie ludzkich wartości oraz dla tych, którzy cierpią i umierają dzisiaj w wyniku prześladowań i chorób”.

Fundacja Sue Ryder utworzyła 9 ośrodków w Anglii i ponad 80 na całym świecie, w tym blisko 30 w Polsce. W domach tych znajdują wsparcie i opiekę chorzy oraz niepełnosprawni. W przeważającej większości domy te mają swoją specjalizację, tzn. są to hospicja dla chorujących przewlekle i nieuleczalnie. Aktualnie w Polsce działa 14 Domów Sue Ryder.

Fundacja Sue Ryder w Warszawie

Lady Ryder od Warsaw

Lady Sue Ryder rozpoczęła swoją działalność w wieku 16 lat, wstępując do Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej, funkcjonującego przy dowództwie Kierownictwa Operacji Specjalnych – słynnym SOE. Celem tajnych służb była koordynacja wszystkich działań prowadzonych przeciwko nieprzyjacielowi poza granicami kraju – przede wszystkim dywersją i wspieraniem ruchu oporu w okupowanej Europie.

Sue Ryder przydzielono do polskiej sekcji SOE. Pomagała Żołnierzom Wyklętym. Pracowała w bazie, w której szkolono tzw. cichociemnych Elity Polski Walczącej. Elitarną jednostkę „cichociemnych” tworzyli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przeznaczeni do zadań specjalnych. Do jej zadań należało przewożenie żołnierzy do szkoły spadochroniarzy i na kursy specjalne, naprawa sprzętu i praca w charakterze szyfrantki.

 

Nasza Misja

Nadrzędnym celem działalności Pallmed sp. z o.o. prowadzącej NZOZ Dom Sue Ryder jest świadczenie wielodyscyplinarnej, profesjonalnej opieki medycznej w zakresie medycyny paliatywnej, długoterminowej oraz psychoneurologii i leczenia otępień, zarówno stacjonarnie, jak i w domu pacjenta, na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.

 

Naszą politykę realizujemy poprzez:

Zarząd Pallmed sp. z o.o.
   • jest świadomy odpowiedzialności za realizację celów zawartych w niniejszej Polityce,
   • zapewnia, że Polityka jest zrozumiała, wdrożona i podana do wiadomości zainteresowanych stron,
   • deklaruje ,,myślenie oparte na ryzyku’’, jako szansy rozwoju i zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zasobów, gdzie jest to niezbędne, w miarę posiadanych możliwości finansowych,
   • zobowiązuje równocześnie wszystkich pracowników do przestrzegania oraz aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC27001.

Nasze wartości

Zawsze szanujemy decyzję pacjenta co do formy i zakresu leczenia. Dzielimy się najlepszymi praktykami klinicznymi i wiedzą, proponujemy najlepsze pod względem medycznym plany leczenia jednocześnie nie nadwyrężając poczucia decydowania o sobie, wolnego wyboru miejsca opieki chorych, pełnienia ważnych ról społecznych, życiowych i ich osobowości.

Chociaż celem nadrzędnym jest niesienie pomocy medycznej osobom ciężko chorym to w realizacji tego zadania są potrzebne właściwe osoby, specjaliści. Dlatego ważnym zadaniem jest odpowiedni dobór pracowników, dbałość o ich stałe podnoszenie kompetencji zawodowych i satysfakcję z pełnienia ważnej roli społecznej.

Każdy szczegół ma znaczenie w opiece nad pacjentem – dlatego zwracamy uwagę na wszystkie etapy choroby, sygnały medyczne i pozawerbalne. Każda informacja zwrotna, rzetelna obserwacja i wyciąganie wniosków są na wagę złota i pozwalają nam stale poszerzać zakres profesjonalnych umiejętności i wdrażać najlepsze praktyki leczenia w realne życie pacjenta i jego opiekuna.

Pacjent jest naszym głównym nauczycielem, a żadne jego cierpienie nie idzie na marne, skrupulatnie wyciągamy wnioski z każdej relacji z pacjentem i jego opiekunem– zarówno pod względem medycznym jak i jego potrzeb emocjonalnych, duchowych czy społecznych. Zespół medyczny bardzo rzetelnie podchodzi do zdobywania wiedzy i dzieli się nią. Od ponad 20 lat służymy tysiącom ciężko chorym (przewlekle chorym) dorosłym i dzieciom zgodnie z misją Fundatorki Lady Ryder i najlepszymi wytycznymi organizacji naukowych (medycznych) oraz własnego doświadczenia klinicznego i organizacyjnego.

ROZWÓJ
PROMOCJA
JAKOŚĆ
POMOC I WSPARCIE

ROZWÓJ

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby świadczonych usług w Pallmed:

 • 2020 (4513 pacjentów pod opieką)
 • 2019 (4376 pacjentów pod opieką)
 • 2018 (4077 pacjentów pod opieką)
 • 2017 (3588 pacjentów pod opieką)
 • 2016 (3033 pacjentów pod opieką)
 • 2015 (2742 pacjentów pod opieką)

 

PROMOCJA

Placówka prowadzi również działalność w zakresie popularyzowania idei opieki paliatywnej, a także informowania lokalnej społeczności o jej dostępności w regionie. Prowadzone są liczne akcje informacyjne i promocyjne. Jednym z tego przykładów jest koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjum”, którego współorganizatorem jest właśnie Dom Sue Ryder. Odbywa się on w Filharmonii Pomorskiej co roku, począwszy od 1999r.

JAKOŚĆ

W 2005 zdobyliśmy po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Po 10 latach prowadzenia Systemu Zarządzania Jakością, aktualną wersją jest PN ISO 9001:2009, uzyskane dzięki audytowi certyfikującemu wykonanym przez Jednostkę Certyfikującą Global Quality. Zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wszystkich pozostałych 14 województwach na terenie których prowadzimy działalność, w cyklu trzyletnim przeprowadzane są audyty recertyfikujące, wraz z corocznymi audytami nadzoru. Możemy poszczycić się wysoką jakością, nie tylko świadczonych usług medycznych, ale też warunków pracy, jakie są zapewniane pracownikom Domu Sue Ryder, bazując na corocznym wewnętrznym i zewnętrznym badaniu poziomu satysfakcji.

 

POMOC I WSPARCIE

Codziennie, przez 24 godziny na dobę, udzielamy porad i świadczeń medycznych, które wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej, długoterminowej, psychogeriatrycznej oraz żywieniowej . Udzielamy również pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.

Poznaj kodeks etyczny grupy SOL
Facebook
Facebook