Poradnia żywienia dojelitowego

Daria Lubakow

Koordynator poradni żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Aleksandra Nieruszewicz

Kierownik ds. pielęgniarstwa