Aleksandra Burchacka

Dyrektor ds. lecznictwa

Kadra hospicjum dla dzieci

Małgorzata Czapczyk

Kierownik Medyczny

Aleksandra Nieruszewicz

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

Elżbieta Marzęta- Brzyska

Pielęgniarka koordynująca