Kolejne edycje szkolenia w Centrum Treningowym dla Lekarzy

Trwają zapisy na „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną ”. Najbliższe terminy kursów to: 9-11 września w Olsztynie i 23-25 września w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, zajęć zdalnych i praktycznych w Centrum Treningowym w Solcu Kujawskim. Biorą w nich udział rezydenci i specjaliści: pulmonologii, anestezjologii, neurologii, medycyny paliatywnej i pediatrii.

Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na edukację przy pomocy systemu  e-learningowego, drugi to spotkanie z doświadczonymi specjalistami prowadzone w formie wykładów i dyskusji. Dwa kolejne dni są poświęcone na trening z użyciem respiratorów i innych urządzeń takich jak fantom płuc i twarzy.

W ramach szkolenia 240 lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów z całej Polski pogłębi swoją wiedzę i umiejętności z zakresu długotrwałej wentylacji mechanicznej i opieki paliatywnej u pacjentów z całkowitą niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i chorób nerwowo-mięśniowych.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://edumedic.pl/

Zgłoszenia należy przesłać pod adres: info@sueryder.org.pl