Kierowanie pacjentów na Oddział Psychiatryczny Geriatryczny

Informujemy, że w związku z rozwojem Centrum Psychoneurologii Wieku podeszłego otwieramy możliwość kierowania pacjentów na Oddział Psychiatryczny Geriatryczny według poniższych kryteriów:

  1. Wiek pacjenta powyżej 60 r.ż.
  2. Aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry
  3. Rozpoznanie mieszczące się w granicach F00 – F09 oraz F30 – F39
  4. Pacjenci bez znacznych deficytów ruchowych, samodzielni w zakresie samoobsługi

Pobyt oferowany jest w ramach NFZ. Istnieje możliwość skorzystania z transpotru jednostki (teren Bydgoszcz) bądź transport własny.

W ramach pobytu oferujemy:

– opiekę lekarza, psychologa terapeuty w trakcie całego pobytu;

– wizytę kwalifikacyjną w tym konsultacja psychiatryczna oraz badanie neuropsychologiczne;

– indywidualny plan terapii

– realizację planu, w tym: terapia zajęciowa, socjoterapia, treningi funkcji poznawczych, aktywizacja, psychoedukacja pacjenta i opiekuna itp.

– miłą atmosferę

Szczegółowe informacje oraz rejestracja pacjentów dostępne są pod numerem telefonu:

724 072 000 (pon.-czw. 9.00 – 14.00)

oraz w siedzibie jednostki – ul. Toruńska 29, Bydgoszcz

Magdalena Wensierska

Psycholog

Koordynator Oddziału Psychiatrycznego Geriatrycznego