Domowe leczenie respiratorem

Domowa mechaniczna wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna dla dzieci i dorosłych wydłuża i zwiększa jakość życia.

Opieka paliatywna i hospicyjna

Leczenie bólu i innych objawów, specjalistyczna opieka pielęgniarska, rehabilitacyjna, psychologiczna i duchowa dla pacjentów i ich opiekunów.

Klinika zaburzeń pamięci

Wczesna diagnostyka i kompleksowe leczenie zwiększające jakość życia u pacjentów i ich bliskich zmagających się z postępującym otępieniem.

Poradnia żywienia dojelitowego

Specjalistyczne opieka lekarska i pielęgniarska dla pacjentów z niedożywieniem.

Alternatywny tekst
PALLMED

Kim jesteśmy?

Dom Sue Ryder w Bydgoszczy należy do międzynarodowej sieci jednostek niosących pomoc osobom z zaawansowanym rakiem, przewlekle chorych i niesamodzielnych, którzy potrzebują specjalistycznej opieki medycznej w warunkach domowych i stacjonarnych. Zapewniamy specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną i duchową zarówno dorosłym jak i dzieciom – głównie w domu i w oddziale stacjonarnym. Codziennie odwiedzamy w domu i opiekujemy się tysiącami chorych głównie z Bydgoszczy i regionie ale także w 14 innych województwach.

Specjalizujemy się udzielaniu kompleksowych świadczeń  w zakresie opieki paliatywnej, psychogeriatrycznej, długoterminowej, leczenia żywieniowego dojelitowego i mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora.

Poznaj nas lepiej