2010 r.

  • Andryszak P., Stachowiak A., Włodarczyk K., Walecki P., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E.J. Wpływ pojedynczej doustnej dawki morfiny na niektóre parametry funkcjonowania poznawczego u pacjentów z bólem przewlekłym leczonych środkami nieopioidowymi. Medycyna Paliatywna 2010; 1: 9-17
  • Andryszak P., Stachowiak A., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E.J. Wpływ małych dawek leczniczych opioidów na wybrane parametry psychomotoryczne i emocjonalne u pacjentów z bólem przewlekłym. Wiadomości Psychiatryczne 2010; 3:130-144
  • Walecki P., Andryszak P., Stachowiak A., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E.J. Wpływ pojedynczej dawki siarczanu morfiny na parametry dynamiczne refiksacji sakadycznej u pacjentów z umiarkowanym i silnym nienowotworowym bólem przewlekłym. Wiadomości Psychiatryczne 2010; 3:145-156
  • Gorzelańczyk E.J. Biologiczne źródła mowy. Istnieć w kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-7096-775-8
  • Lutostańska I., Mrówczyńska E., Mazurkiewicz B., Stachowiak A. Analiza Zintegrowanego Systemu Opieki nad osobami umierającymi na oddziale opieki paliatywnej – wszechstronna ocena potrzeb pacjentów w okresie terminalnym choroby nowotworowej. Medycyna Paliatywna 2010; 2: 100-106
  • Lutostańska I., Mrówczyńska E., Mazurkiewicz B., Stachowiak A. Ocena postępowania objawowego u pacjentów umierających objętych zintegrowanym systemem opieki na Oddziale Opieki Paliatywnej. Medycyna Paliatywna 2010; 3: 154-161

2011 r.

  • Pasgreta K., Gorzelańczyk E.J. Obraz siebie osób chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami atypowymi. Wiadomości Psychiatryczne 2011; 14(1): 5-10
  • Stachowiak A., Mrówczyńska E. Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia. Medycyna Paliatywna 2011; 1: 1-10
Facebook
Facebook