Badanie satysfakcji pacjentów i opiekunów

W Domu Sue Ryder od 2005 roku przeprowadzane są badania satysfakcji pacjentów i ich opiekunów, które wskazują na poziom jakości świadczonych usług. Od roku 2009 również przeprowadzane jest badanie satysfakcji pracowników Domu Sue Ryder.

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów i opiekunów przeprowadzone jest metodą kwestionariuszową, zawierającą część zamkniętą i otwartą. Analizę stopnia zadowolenia pacjentów i opiekunów dokonuje się na podstawie udzielonych przez badanych odpowiedzi, dotyczących przestrzegania praw pacjenta, realizacji opieki medycznej i jej organizacji. Badaniem satysfakcji corocznie objęte są wszystkie jednostki organizacyjne świadczące usługi w Domu Sue Ryder.

Analizę stopnia zadowolenia pacjentów i opiekunów dokonujemy w czterech obszarach stanowiących standardy w ocenie jakości świadczonych usług:

Standard 1. Ocena satysfakcji w zakresie przestrzegania praw pacjenta

 • dostęp do specjalistów: rehabilitant, terapeuta, kapelan, dietetyk, psycholog oraz jakość świadczonej przez nich opieki
 • sposób informowania pacjenta o przebiegu i formie leczenia
 • stopień zrozumienia i sposób informowania pacjenta o rozwoju choroby
 • uprzejmość wobec pacjenta, uwzględnienie jego osobistych potrzeb, okazywanie pacjentowi zrozumienia
 • przestrzeganie prawa i godności pacjenta w trakcie leczenia
 • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 2. Ocena satysfakcji z właściwej kontroli objawów

 • stopień opanowania dolegliwości powodujących największe problemy w dniu przyjęcia
 • czas, po którym nastąpiła poprawa dolegliwości
 • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 3. Ocena satysfakcji z organizacji opieki

 • procedury przyjęcia pacjenta
 • dostęp do opieki lekarskiej
 • dostęp i jakość opieki pielęgniarskiej
 • sposób wykonywania codziennej toalety przez personel medyczny
 • profesjonalność wykonywania zastrzyków, opatrunków i innych zabiegów pielęgniarskich
 • szybkość reagowania personelu medycznego na zgłaszane potrzeby i prośby
 • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 4. Ocena satysfakcji z warunków bytowych

 • dostęp do środków przekazu, estetyka, czystość, cisza i spokój
 • dostęp do urządzeń sanitarnych (WC, łazienka, baseny)
 • jakość posiłków
 • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standardy różnią się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Domu Sue Ryder, ponieważ są dostosowane do charakteru świadczonych usług.

Facebook
Facebook