BADANIA KLINICZNE

Prowadzimy badania w dziedzinie opieki paliatywnej i walki z bólem oraz w dziedzinie zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych.

Nasz ośrodek od 2003 roku zrealizował  50 badań klinicznych w chorobie Alzheimera, zaburzeniach pamięci oraz depresji. Niemal 1000 pacjentów zostało poddanych procedurom przesiewowym, a około 500 zostało włączonych do prowadzonych badań. W wielu badaniach pełniliśmy rolę krajowego ośrodka konsultacyjnego.

Ośrodek dysponuje odpowiednim sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia wszystkich procedur medycznych oraz przeszkolonym personelem do jego obsługi. Mamy także podpisane umowy z wieloma podwykonawcami umożliwiające wykonanie wszelkich badań dodatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nową oficjalną polską stroną internetową dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

Poznaj nasz ZespółZgłoś pacjenta

Zaburzenia, którymi się zajmujemy

W dziedzinie zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych
zajmujemy się pacjentami z:

 • zaburzeniami nastroju, w tym depresją
 • zaburzeniami pamięci
 • otępieniami
 • chorobami pozapiramidowymi
 • bólami głowy
 • zaburzeniami snu
 • schorzeniami naczyniowymi mózgu

Naszym pacjentom oferujemy:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i profesjonalizm to nasze główne priorytety w opiece nad pacjentami.

Stałą, bezpłatną opiekę

Procedury są bezpłatne i finansowane poza ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nowoczesne, bezpłatne badania diagnostyczne

Innowacyjne rozwiązania pozwalają dobrać szerokie spektrum rozwiązań.

Szczegółową ocenę stanu zdrowia

Zapewniamy monitoring stanu zdrowia pacjenta na wielu poziomach, również w zakresie badań specjalistycznych.

Badania kliniczne – korzyści

 1. Prowadzone przez nas badania obejmują wskazania w schorzeniach, w których prowadzeniu specjalizuje na co dzień się personel ośrodka. Pacjentom, którzy są pod naszą opieką zapewniamy bezpieczeństwo i pełen profesjonalizm.
 2. Podczas prowadzenia badania każdemu pacjentowi oferujemy szczegółową kontrolę stanu zdrowia, stałą opiekę oraz możliwość leczenia w naszym ośrodku po zakończeniu udziału w badaniu.
 3. Wszelkie procedury związane z udziałem w badaniach klinicznych są nieodpłatne i finansowane poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Na wszystkie procedury pacjent jest umawiany indywidualnie w miarę możliwości swoich i personelu ośrodka.
Zgłoś pacjenta do udziału w badaniach klinicznych

Prowadzone badania

Choroby neurozwyrodnieniowe czyli takie, które mają źródło wewnątrz organizmu człowieka słabo poddają się leczeniu i profilaktyce ze względu na nie do końca sprecyzowane mechanizmy powodujące proces uszkadzania komórek. Dlatego wiedza na ten temat jest tak ważna w walce z tymi schorzeniami. Wobec wzrastającego wskaźnika demograficznego wydłużenia lat naszego życia problem ten staje się jednym z kluczowych dla naszego zdrowia. (czytaj więcej)

Badania kliniczne zapewniają pacjentom dostęp do nowych form leczenia i co ważne diagnozowania schorzeń zanim metody te zaczną obowiązywać w naszym kraju.  Dynamiczny rozwój w dziedzinie psychoneurologii szczególnie w tematyce chorób neurozwyrodnieniowych jak choroba Alzheimera, Parkinsona i inne powoduje że każdy aktualnie diagnozowany i leczony z powodu tych schorzeń pacjent może w naszym ośrodku na bieżąco korzystać z tej wiedzy.

Mamy dostęp do coraz nowszych technik obrazowania mózgu potwierdzających rozpoznanie leczonych chorób. Metody te długo nie będą dostępne powszechnie z powodu ich wysokiej ceny oraz braku refundacji w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń. Do tej pory dysponowaliśmy jedynie lekami działającymi objawowo, nie wpływającymi na przyczynę chorób neurozwyrodnieniowych. Prowadzone przez nas badania umożliwiają dostęp do leków potencjalnie przyczynowych.

Dotychczas mogliśmy leczyć dopiero gdy choroba jest już w pełni rozwiniętych fazach. Teraz możliwe jest podjęcie diagnozy i prób leczenia w fazie bezobjawowej lub na bardzo wczesnych etapach schorzenia, zanim pacjent straci zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Zgłoś pacjenta

Badania skierowane do pacjentów z rozpoznaną łagodną i umiarkowaną postacią choroby Alzheimera.

Kto może wziąć udział w badaniu:

 1. pacjenci z rozpoznaną chorobą Alzheimera
 2. leczeni stałymi dawkami leków
 3. posiadający opiekuna, który weźmie udział w badaniu razem z pacjentem

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny 52 348 56 42 lub wypełnienie zgłoszenia online

Zgłoś pacjenta

Badania skierowane do osób po 50 roku życia, które zauważają u siebie zaburzenia pamięci, a nie chorują na żadną inną chorobę neurologiczną lub psychiczną.

Kto może wziąć udział w badaniu

 1. pacjenci z problemami w zapamiętaniu bieżących informacji
 2. nie leczeni na żadne poważne schorzenia neurologiczne i psychiatryczne
 3. w wieku powyżej 50 lat
 4. posiadający wśród bliskich osobę, która wyrazi zgodę na współudział w badaniu

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny 52 348 56 42 lub wypełnienie zgłoszenia online

Zgłoś pacjenta

Badania skierowane do pacjentów z rozpoznaną i leczoną depresją.

Zapraszamy pacjentów z rozpoznaną depresją do udziału w projektach.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny 52 348 56 42 lub wypełnienie zgłoszenia online.

Zgłoś pacjenta

Facebook
Facebook